32 Godzin, 4 Dni

3D Studio MAX - Animacja

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z animacją w programie 3DS MAX. Na podstawie ćwiczeń wykonywanych podczas trwania szkolenia, kursant zdobędzie niezbędną wiedzę potrzebną animatorowi do pracy samodzielnej lub zespołowej. Podczas szkolenia animowania poruszone zostaną kwestie m.in. modelowania, techniki zarządzania czasem przy wykonywaniu projektu. Wszystkie ćwiczenia poprzedzone będą wykładem wprowadzająco-objaśniającym sposoby animowania oraz stosowania narzędzi jak np. przy przygotowaniu sceny oraz postaci do animacji. Poruszone zostaną zagadnienia związane z morfingiem oraz silnikiem fizyki Reactor, który służy do symulacji sił fizycznych.

 • 1. Wprowadzenie do pracy z programem 3DS MAX
  - Omówienie możliwości i zastosowań programu
  - Wprowadzenie do grafiki 3D
  - Zapoznanie z interfejsem programu
  - Wybieranie jednostek systemowych
  - Importowanie i Eksportowanie obiektów
  - Mergeowanie scen
  - Praca z obiektami Editable Poly
  - Edycja obiektów Editable Poly
  - Edycja wierzchołków, krawędzi, brzegów, wielokątów i elementów
  - Splajny edytowalne
  - Praca z podobiektami splajnów
  2. Wprowadzenie do Animacji
  - Sterowanie czasem animacji
  - Używanie etykiet czasu
  - Tryby kluczowania Auto key i Set key
  - Kopiowanie kluczy
  - Praca z linią czasu
  - Panel Morion
  - Animowanie obiektów, świateł, kamer
  - Obiekty pomocnicze i ich znaczenie w animacji
  - Podgląd animacji
  - Praca z Parameter Collector
  - Używanie okna Parametr Wiring
  - Modyfikatory animacji
  3. Animacja
  - Zastosowanie i używanie ograniczników
  - Przypisywanie kontrolerów
  - Okno Expression Controller
  - Używanie wyrażeń do sterowania wartościami
  - Praca z oknem okna Track View
  - Edycja zakresów czasu
  - Używanie z kontrolerów
  - Praca z obiektami Bipeds
  - Rigging postaci
  - Omówienie metod kinematyki odwrotnej
  - Praca z kinematyką odwrotną
  - Spinning postaci
  - Omówienie działania silnika Reactor
  - Praca z Reactorem
  - Animacja przy użyciu silnika Reactor
  4. Materiały
  - Zapoznanie się z edytorem materiałów
  - Tworzenie materiału skóry
  - Pozyskiwanie map używanych w materiałach
  - Tworzenie materiałów
  5. Renderowanie
  - Omówienie różnic oraz praca z silnikami renderującymi ScanLine i Mental Ray
  6. Help
  - Korzystanie z rozbudowanej pomocy w programie 3DS MAX
  Szczegółowy opis szkolenia na naszej stronie www.thebrain.pl

 • Certyfikat ukończenia szkolenia - THEBRAIN

 • Ćwiczenia

 • Po zakończonym szkoleniu, kursant będzie posiadał niezbędną wiedzę do pracy na stanowisku animatora, nauczy się przygotowywać obiekty i postacie do animacji oraz ich animowanie. Zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu przygotowywania modeli, rigowania i animowania. Kursant pozna zasady przygotowywania projektu do pracy w zespole, oraz nauczy się posługiwać narzędziami umożliwiającymi modelowanie postaci i obiektów.

 • 1950 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce