3 Dni

[MS-6236] Course 6236A: Implementing and Maintaining Microsoft® SQL Server™ 2008 Reporting Services (3 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Course OutlineModule 1: Introduction to Microsoft SQL Server Reporting Services

  The students will be introduced to the role that Reporting Services plays in an organization's reporting life cycle, the key features offered by Reporting Services, and the components that make up the Reporting Services architecture.
  Lessons
  • Overview of SQL Server Reporting Services
  • Installing Reporting Services
  • Reporting Services Tools
  Lab : Introduction to Microsoft SQL Server Reporting Services
  After completing this module, students will be able to:
  • Describe the features of SQL Server Reporting Services.
  • Install Reporting Services.
  • Describe the Reporting Services tools.
  Module 2: Authoring Basic Reports
  The students will learn the fundamentals of report authoring, including configuring data sources and data sets, creating tabular reports, summarizing data, and applying basic formatting.
  Lessons
  • Creating a Basic Table Report
  • Formatting Report Pages
  • Calculating Values
  Lab : Authoring Basic Reports
  After completing this module, students will be able to:
  • Create a basic table report.
  • Format report pages.
  • Calculate values for a report.
  Module 3: Enhancing Basic Reports
  The students will learn about navigational controls and some additional types of data regions, and how to use them to enhance a basic report.
  Lessons
  • Interactive Navigation
  • Displaying Data
  Lab : Enhancing Basic Reports
  After completing this module, students will be able to:
  • Create reports with interactive navigation.
  • Display data in various formats.
  Module 4: Manipulating Data Sets
  The students will explore data sets to a greater depth, including the use of alternative data sources and interacting with a data set through the use of parameters. Students will learn how to dynamically modify the data set underlying a data region by allowing parameters to be sent to the underlying query, as well as will learn to use best practices to implement static and dynamic parameter lists when interacting with queries and stored procedures.
  Lessons
  • Defining Report Data
  • Using Parameters and Filters
  • Using Parameter Lists
  Lab : Manipulating Data Sets
  After completing this module, students will be able to:
  • Define report data.
  • Use parameters and filters.
  • Use parameter lists.
  Module 5: Using Report Models
  The students will learn how to create a report model so that business users can create their own reports without using the full Report Designer development environment. Students will also learn how to use Report Builder to create a report from a report model.
  Lessons
  • Creating Report Models
  • Using Report Builder
  Lab : Using Report Models
  After completing this module, students will be able to:
  • Create Report Models.
  • Use Report Builder.
  Module 6: Publishing and Executing Reports
  The students will learn the various options you can use to publish reports to the report server and execute them.
  Lessons
  • Publishing Reports
  • Executing Reports
  • Creating Cached Instances
  • Creating Snapshots and Report History
  Lab : Publishing and Executing Reports
  After completing this module, students will be able to:
  • Publish reports.
  • Execute reports.
  • Create cached instances.
  • Create snapshots and report history.
  Module 7: Using Subscriptions to Distribute Reports
  The students will learn how to implement subscriptions so that you can distribute reports either automatically by e-mail or by publishing reports to a shared folder.
  Lessons
  • Introduction to Report Subscriptions
  • Creating Report Subscriptions
  • Managing Report Subscriptions
  Lab : Using Subscriptions to Distribute Reports
  After completing this module, students will be able to:
  • Describe report subscriptions.
  • Create report subscriptions.
  • Manage report subscriptions.
  Module 8: Administering Reporting Services
  The students will learn how to administer the Reporting Services server, how to monitor and optimize the performance of the report server, how to maintain the Reporting Services databases, and how to keep the system secure.
  Lessons
  • Reporting Server Administration
  • Performance and Reliability Monitoring
  • Administering Report Server Databases
  • Security Administration
  • Upgrading to Reporting Services 2008
  Lab : Administering Reporting Services
  After completing this module, students will be able to:
  • Administer the reporting server.
  • Monitor performance and reliability.
  • Administer the Report Server databases.
  • Administer security.
  • Upgrade to Reporting Services 2008.
  Module 9: Programming Reporting Services
  The students will learn how to query Reporting Services information programmatically and how to automate report management tasks. Students will also learn how to render reports without relying on Report Manager, and how to extend the feature set of a report server by creating custom code.
  Lessons
  • Querying for Server Information Using a Web Service
  • Automating Report Management
  • Rendering Reports
  • Creating Custom Code
  Lab : Programming Reporting Services
  After completing this module, students will be able to:
  • Query server information using a Web service.
  • Automate report management.
  • Render reports.
  • Create custom code.

 • Imienny certyfikat uczestnictwa

 • Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.
  Główny nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

  Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie sprawdzającego testu końcowego.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Nasi trenerzy to osoby, których wiedza poparta jest realnym doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych przez firmę Javatech. W związku z tym szkoleniowcy przekazują uczestnikom szkoleń nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i potrafią podpowiedzieć rozwiązania.

Nasi eksperci tworzą także centrum kompetencyjne, które gromadzi wiedzę zdobywaną przez konsultantów Javatech w poszczególnych wykonywanych projektach. Eksperci Javatech są również odpowiedzialni za opracowanie nowych programów szkoleniowych.

Szkolenia o podobnej tematyce