14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

Gdańsk Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami optymalizacji procesów magazynowych, nabycie umiejętności rozpoznawania i eliminowania „marnotrawstw” na magazynie, wypracowanie całościowego spojrzenia na procesy na magazynie oraz aktywne poznanie przydatnych narzędzi Lean Manufacturing przez uczestników wraz z praktyczną możliwością wykorzystania ich w swojej firmie, na swoich obszarach.

 • Wstęp do LEAN MANUFACTURING?
  Podstawowy LEAN MANUFACTURING.
  Pojęcie wartości dodanej oraz marnotrawstwa.
  Identyfikacja potrzeb klienta.
  KAIZEN – ciągłe doskonalenie.

  Symulacja – runda I:
  Wprowadzenie do symulacji.
  Runda I.
  Analiza wyników oraz identyfikacja możliwości wprowadzenia usprawnień.

  Przepływ jako podstawa efektywnych procesów:
  Rodzaje strumieni materiałowych:
  Towary i materiały,
  Opakowania i materiały pomocnicze
  Metody optymalizacja przepływu
  Przepływ jednej sztuki „One-piece-flow”,
  Metoda sterowania przepływem „PUSH/PULL”,
  Balansowanie zamówień,
  Balansowanie przepływów oraz obciążeń stanowisk roboczych

  Podstawy zarządzania wizualnego:
  Komunikacja i zarządzanie informacjami,
  Cele i wskaźniki,
  Zastosowanie instrukcji stanowiskowych,
  Wykres Spaghetti.

  Organizacji stanowiska pracy i obszaru magazynu z wykorzystaniem metody 5S:
  Podstawy metody 5S,
  Wprowadzanie 5S na magazynie,
  Przykładowe rozwiązania systemowe na magazynie,

  Symulacja – runda II:
  Wprowadzenie modyfikacji procesu – sesja KAIZEN.
  Runda II.
  Analiza wyników oraz identyfikacja możliwości wprowadzenia usprawnień

  Mapowanie Strumienia Wartości:
  Identyfikacja strumienia wartości,
  Mapa Stanu Obecnego,
  Ćwiczenia ze sporządzania map strumieni wartości oraz identyfikacji miejsc do optymalizacji.

  Zarządzanie zapasami:
  Metody analizy zapasów ABC i XYZ,
  Zarządzanie magazynem w oparciu o wyniki analiz ABC oraz XYZ,
  Poziom zapasów, koszty zapasów a poziom obsługi klienta.

  Symulacja – runda III:
  Wprowadzenie modyfikacji procesu – sesja KAIZEN.
  Runda III.
  Analiza wyników oraz identyfikacja możliwości wprowadzenia usprawnień.

  Zaawansowane techniki organizacji przepływu materiałów:
  Sterowanie łańcuchem dostaw:
  Efekt „Byczego Bicza”,
  Dostawy JIT oraz JIS,
  Vendor Managed Inventory VMI,
  Milk Run – optymalizacja przepływów i zapasów,
  Sterowanie przepływami wewnętrznymi:
  System KANBAN i 2Bin,
  Waterspider – zasilanie
  Organizacja strefy kompletacji

  Symulacja – runda IV:
  Wprowadzenie modyfikacji procesu – sesja KAIZEN.
  Runda IV.
  Analiza wyników końcowych.
  Omówienie rozwiązań możliwych do wprowadzenia do życia w firmie.

 • warsztaty prowadzone w formie gry symulującej procesy magazynowe,
  każdą rundę gry poprzedzają mini-wykłady wzbogacone o filmy, zdjęcia, przykłady z innych firm,
  warsztaty mogą być dedykowane dla firmy, w której są przeprowadzane (po uprzednim poznaniu procesów firmy oraz wymagań klienta – kierownictwo, dział HR).

 • Warsztaty skierowane do:
  operatorów logistycznych,
  kadry i pracowników magazynowych (niezależnie od branży),
  magazynów produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce