14 Godzin, 2 Dni

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

Warszawa Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Zakopane Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami optymalizacji procesów magazynowych, nabycie umiejętności rozpoznawania i eliminowania „marnotrawstw” na magazynie, wypracowanie całościowego spojrzenia na procesy na magazynie oraz aktywne poznanie przydatnych narzędzi Lean Manufacturing przez uczestników wraz z praktyczną możliwością wykorzystania ich w swojej firmie, na swoich obszarach.

  • Wstęp do LEAN MANUFACTURING?
    Podstawowy LEAN MANUFACTURING.
    Pojęcie wartości dodanej oraz marnotrawstwa.
    Identyfikacja potrzeb klienta.
    KAIZEN – ciągłe doskonalenie.

    Symulacja – runda I:
    Wprowadzenie do symulacji.
    Runda I.
    Analiza wyników oraz identyfikacja możliwości wprowadzenia usprawnień.

    Przepływ jako podstawa efektywnych procesów:
    Rodzaje strumieni materiałowych:
    Towary i materiały,
    Opakowania i materiały pomocnicze
    Metody optymalizacja przepływu
    Przepływ jednej sztuki „One-piece-flow”,
    Metoda sterowania przepływem „PUSH/PULL”,
    Balansowanie zamówień,
    Balansowanie przepływów oraz obciążeń stanowisk roboczych

    Podstawy zarządzania wizualnego:
    Komunikacja i zarządzanie informacjami,
    Cele i wskaźniki,
    Zastosowanie instrukcji stanowiskowych,
    Wykres Spaghetti.

    Organizacji stanowiska pracy i obszaru magazynu z wykorzystaniem metody 5S:
    Podstawy metody 5S,
    Wprowadzanie 5S na magazynie,
    Przykładowe rozwiązania systemowe na magazynie,

    Symulacja – runda II:
    Wprowadzenie modyfikacji procesu – sesja KAIZEN.
    Runda II.
    Analiza wyników oraz identyfikacja możliwości wprowadzenia usprawnień

    Mapowanie Strumienia Wartości:
    Identyfikacja strumienia wartości,
    Mapa Stanu Obecnego,
    Ćwiczenia ze sporządzania map strumieni wartości oraz identyfikacji miejsc do optymalizacji.

    Zarządzanie zapasami:
    Metody analizy zapasów ABC i XYZ,
    Zarządzanie magazynem w oparciu o wyniki analiz ABC oraz XYZ,
    Poziom zapasów, koszty zapasów a poziom obsługi klienta.

    Symulacja – runda III:
    Wprowadzenie modyfikacji procesu – sesja KAIZEN.
    Runda III.
    Analiza wyników oraz identyfikacja możliwości wprowadzenia usprawnień.

    Zaawansowane techniki organizacji przepływu materiałów:
    Sterowanie łańcuchem dostaw:
    Efekt „Byczego Bicza”,
    Dostawy JIT oraz JIS,
    Vendor Managed Inventory VMI,
    Milk Run – optymalizacja przepływów i zapasów,
    Sterowanie przepływami wewnętrznymi:
    System KANBAN i 2Bin,
    Waterspider – zasilanie
    Organizacja strefy kompletacji

    Symulacja – runda IV:
    Wprowadzenie modyfikacji procesu – sesja KAIZEN.
    Runda IV.
    Analiza wyników końcowych.
    Omówienie rozwiązań możliwych do wprowadzenia do życia w firmie.

  • warsztaty prowadzone w formie gry symulującej procesy magazynowe,
    każdą rundę gry poprzedzają mini-wykłady wzbogacone o filmy, zdjęcia, przykłady z innych firm,
    warsztaty mogą być dedykowane dla firmy, w której są przeprowadzane (po uprzednim poznaniu procesów firmy oraz wymagań klienta – kierownictwo, dział HR).

  • Warsztaty skierowane do:
    operatorów logistycznych,
    kadry i pracowników magazynowych (niezależnie od branży),
    magazynów produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

  • 1 290,00 PLN + 23% VAT za osobę

  • materialy szkoleniowe
    przerwy kawowe
    wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce