16 Godzin, 2 Dni

grupa max. Do ustalenia

• RODO 2018 •

7 290,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych informacji, które zobrazują kluczowe zmiany, jakie czekają nas w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych. RODO wprowadza bardzo istotne zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących w Polsce przepisów o ochronie danych osobowych. Każda firma i instytucja muszą się do tego odpowiednio przygotować, dlatego ważne jest zapoznanie pracowników z elementarnymi zasadami ochrony danych osobowych.


  KORZYŚCI DLA CIEBIE:  dowiesz się jak w praktyce i zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe


  zapoznasz z przepisami rozporządzenia o ochronie danych  osobowych


  dowiesz się jak dostosować organizację do nowych przepisów


  poznasz sposoby rozwiązywania problemów związanych z danymi osobowymI


   


   
  Szkolenia prowadzone przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr są szkoleniami narzędziowymi. Oznacza to, że Uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia. Warsztat szkoleniowy to 20% czasu szkolenia - teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia, 80% czasu szkolenia - ćwiczenia indywidualne i zespołowe, case studies - dynamiczne, wypełnione przykładami, symulacjami i praktyką.  Szkolenie jest skierowane do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów, działów handlowych, HR, kadr.


  Czas trwania:  2 dni szkoleniowe (16 godzin szkoleniowych).

  SZKOLENIE DEDYKOWANE - program zostanie szczegółowo dostosowany do potrzeb Twojej firmy. W przypadku szkolenia jednodniowego zostaną wybrane elementy, które są dla Ciebie istotne. Szczegóły do ustalenia.


   


  CHCESZ TO SZKOLENIE W FORMIE DEDYKOWANEJ? Napisz do nas: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie lub zadzwoń tel. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie  


   


  Czas trwania: do ustalenia

  POZNAJ NASZE REFERENCJE >>> napisz do nas i prześlemy Ci bogatą listę instytucji i jednostek państwowych, które już skorzystały. 


   


  PROGRAM SZKOLENIA:  • Definicja danych osobowych – szczególne kategorie danych.

  • Współadministratorzy.

  • Inne definicje i ich znaczenie dla stosowania RODO.

  • Braki definicyjne RODO.

  • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość.

  • Celowość oraz dopuszczalność zmiany celu.

  • Adekwatność.

  • Czasowość.  • Pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych.

  • Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

  • Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

  • Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.  • Obowiązek prowadzenia audytów.

  • Przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

  • Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych.

  • Zasada privacy by design oraz privacy by default.


  • Zgoda na przetwarzanie danych – przykładowe klauzule zgody.

  • Pozostałe podstawy przetwarzania danych – w ramach jakich procesów stanowią podstawę przetwarzania.

  • Wymogi dot. umów powierzenia przetwarzania danych.  • Prawo do sprostowania danych.

  • Prawo do bycia zapomnianym.

  • Prawo do ograniczonego przetwarzania.

  • Prawo do przenoszenia danych.

  • Prawo do sprzeciwu.
   

  • Zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą.

  • Zbieranie danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.  • Zgłaszanie incydentów.

  • Zgłaszanie incydentów osobie, której dane dotyczą.  • Rejestr czynności przetwarzania danych.

  • Polityki bezpieczeństwa.

  • Upoważnienia do przetwarzania danych.
  • Omówienie zabezpieczeń informatycznych zapewniających bezpieczeństwo danych przetwarzanych przy użyciu systemu IT.

  • Wdrożenia niezbędnych środków organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych.

  • Określenie okresu przetwarzania danych w systemach IT.

  • Nowe funkcjonalności jakie powinien zapewnić system IT.  • Kto ma obowiązek wyznaczenia IOD.

  • Jakie wymagania powinien spełniać IOD?

  • Obowiązki IOD.

  • Kto może wnieść skargę?

  • Dochodzenie praw przed sądem.

  • Prawo do odszkodowania.  • Administratora danych.

  • Współadministratora.

  • Podmiotu przetwarzającego.

  • IOD.

  • Osoby upoważnionej.   


   

   

  Więcej na www.superszkolenia.plSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie> RODO 2018 

 • TAK

 • 7290 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce