14 Godzin, 2 Dni

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce – standardy europejskiej procedury administracyjnej

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o aktualny stan prawny oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, które istotnie wpływa na skuteczność i prawidłowość postępowania administracyjnego. W szkoleniu zostały uwzględnione zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego, które weszły w życie 11 maja 2014 r..

  Głównym celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania Kodeksu Postepowania Administracyjnego. Celem szkolenie jest również przedstawienie korzyści wynikających z wdrożenia jednolitych standardów obsługi klienta przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji.

 • Standardy europejskiej procedury administracyjnej – Europejski Kodeks Dobrej Administracji
  Wybrane zasady postępowania administracyjnego w świetle obowiązujących standardów europejskich
  Podmioty występujące w postępowaniu administracyjnym
  Wyłączenie organu i pracownika organu
  Skuteczne postępowanie dowodowe –sposób dokumentowania czynności
  Rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu administracyjnym: WARSZTATY
  sposoby konstruowania decyzji i postanowień
  Środki zaskarżenia
  Stosowanie trybów nadzwyczajnych
  wznowienie postępowania , unieważnienie decyzji
  Zawieszenie i umorzenie postępowania
  Niezałatwienie sprawy w terminie –skutki.
  Czynności materialno-techniczne w postępowaniu administracyjnym
  doręczenia, wezwania, terminy
  Wydawanie zaświadczeń
  Skargi i wnioski
  Załatwianie spraw w formie elektronicznej
  Skutki zmian w KPA (weszły w życie w dn. 11 maja 2014)
  Wdrażanie jednolitych standardów obsługi klienta

 • Korzyści dla uczestników:
  Uczestnicy szkolenia nie tylko poznają w jaki sposób wypełniać wymogi określone w Kodeksie postępowania administracyjnego ale również dowiedzą się jak doskonalić jakość prowadzonych postępowań administracyjnych.

 • Studium przypadku, praca w grupach, warsztaty, wymiana doświadczeń, wykład.

 • Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej prowadzących sprawy w oparciu o przepisy zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce