16 Godzin, 2 Dni

KOMPENDIUM WIEDZY CELNO-PODATKOWEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH − procedury celne w obrocie towarowym z zagranicą

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapraszamy na szkolenie wprowadzające w arkana wiedzy celno-podatkowej.

  Program zajęć został opracowany przez wieloletniego praktyka, znanego i cenionego szkoleniowca z zakresu prawa celnego, organizacji transportu międzynarodowego oraz spedycji, byłego funkcjonariusz celnego i zarazem doświadczonego spedytora oraz agenta celnego.

 • 1. Obowiązki i uprawnienia związane z obrotem towarem w świetle przepisów prawa

  Podstawy prawne UE dotyczące obrotu towarowego
  Przepisy prawa krajowego w zakresie handlu towarami z zagranicą
  Organy kontrolne w świetle przepisów o Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej

  2. Podstawy funkcjonowania w zakresie importu i eksportu towarów

  Wymogi związane z eksportem towarów z terytorium UE
  Wymogi związane z importem towarów na terytorium UE
  Status celny towarów
  Inne procedury celne pozwalające na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa

  3. E-komunikacja z organami celnymi/ KAS

  Rejestracja w systemach celnych,
  Komunikaty potwierdzające zwolnienie towaru do procedury celnej import/eksport
  Nowa aplikacja w kontaktach z organami celnymi – e-klient SC

  4. Podstawowe wymagane dokumenty do odprawy celnej

  Zgłoszenie celne,
  Dokumenty przenoszące prawo własności na towar,
  List przewozowy,
  Pozwolenia, zezwolenia, koncesje i inne.

  5. Vat od importu towarów

  Stawki VAT-u
  Sankcje za nieprawidłowe rozliczanie VAT-u
  Rozliczenie VAT-u z deklaracji VAT

  6. Pochodzenie towarów

  Rodzaje pochodzenia
  Formy dokumentowania pochodzenia
  Wiążąca Informacja o Pochodzeniu

  7. Wartość celna

  Podmioty powiązane
  Wartość transakcyjna towarów
  Kurs waluty

  8. Taryfa celna

  Budowa taryfy celnej
  Ogólne reguły interpretacji taryfowej
  Tablice korelacyjne

  9. Przedstawicielstwo w sprawach celnych

  Reprezentacja bezpośrednia
  Reprezentacja pośredni
  Wady i zalety rodzajów reprezentacji

  10. Postępowanie administracyjne w obrocie towarowym z zagranicą

  Kontrola towarów,
  Postępowanie administracyjne.

  11. Ograniczenia w obrocie towarowym zagranicą

  Wymogi pozataryfowe na towarach w przywozie
  Wymogi pozataryfowe na towarach w wywozie

  12. System Intrastat

  Obowiązek sprawozdawczy na podmiotach gospodarczych
  Zasady deklaracji Intrastat.
  Sposób wypełniania deklaracji
  Narzędzia wspierające w złożeniu deklaracji

  13. Analiza praktyczna zgłoszenia celnego – zadanie praktyczne
  14. Analiza zgłoszenia deklaracji Intrastat – zadanie praktyczne

 • zaświadczenia o podniesieniu kwalifikacji zawodowych

 • wykład, ćwiczenia, praktyczne wypełniania deklaracji

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

dr Izabella Tymińska

EKSPERT CELNY. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego. Do jej firmy trafiają sprawy z tzw. „górnej półki trudności”, zawiłe i nietypowe. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Zajęcia prowadzi z energią i humorem.

Szkolenia o podobnej tematyce