8 Godzin, 1 Dni

POCHODZENIE TOWARÓW – jak ustalać pochodzenie towarów w celu uzyskania korzyści dla naszych kontrahentów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Prawidłowe wykorzystanie regulacji celnych dotyczących pochodzenia towarów może pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i kreowaniu dodatkowych korzyści.

 • 1. Źródła prawa dotyczące pochodzenia towarów.
  2. Umowy międzynarodowe: wielostronne i jednostronne (GSP).
  3. Kumulacja pochodzenia.
  4. Pochodzenie niepreferencyjne:
  • Cło antydumpingowe;
  • Środki ochronnych;
  • Środki zapobiegawcze;
  • Środki odwetowe.
  6. Świadectwo pochodzenia.
  7. Pochodzenie preferencyjne:
  • Reguły ustalania pochodzenia;
  • Jak liczyć BOM do pochodzenia;
  • Towary całkowicie uzyskane;
  • Towary wystarczająco przetworzone;
  • Świadectwa pochodzenia i świadectwa przewozowe (EUR1, FORM A, ATR);
  • Długoterminowa deklaracja od dostawcy;
  • T2L – dokument potwierdzający pochodzenie unijne;
  • Deklaracja na fakturze – uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia – warunki otrzymania pozwolenia na stosowanie.

 • zaświadczenie o podniesieniu kwalifikacji zawodowych

 • wykład + ćwiczenia

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

dr Izabella Tymińska - EKSPERT CELNY. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego. Do jej firmy trafiają sprawy z tzw. „górnej półki trudności”, zawiłe i nietypowe. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce. Jest wykładowcą w Akademii Obrony Narodowej w Instytucie Logistyki w Warszawie. Zajęcia prowadzi z energią i humorem.

Szkolenia o podobnej tematyce