8 Godzin, 1 Dni

RODO – co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien

Lublin Trwa nabór 590,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 590,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Wstęp
  - Zakres obowiązywania nowych przepisów
  - Nowa rola organu nadzorczego, właściwość, uprawnienia, zadania

  Zasady przetwarzania danych osobowych
  - Podstawy uprawniające do przetwarzania danych osobowych
  - Przetwarzanie danych szczególnych kategorii
  - Warunki udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  - Obowiązek informacyjny

  Obowiązki administratora danych
  - Omówienie obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
  - Prowadzenie rejestru przetwarzania danych osobowych
  - Zgłaszanie naruszeń/incydentów ochrony danych osobowych
  - Mechanizm oceny skutków dla ochrony danych
  - Szacowanie ryzyka

  Prawa osób, których dane dotyczą
  - Prawa osób, których dane dotyczą (m.in. prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych prawo do ograniczenia przetwarzania itd.)
  - Omówienie zagadnienia profilowania
  - Kwestie wdrożenia zasady przejrzystości w relacjach z osobą, której dane dotyczą

  Status inspektora ochrony danych oraz procesora
  - Omówienie sytuacji, w których wyznaczenie inspektora będzie obowiązkowe
  - Zadania i status inspektora ochrony danych
  - Nowe wymagania stawiane przed procesorem

  Administracyjne kary pieniężne
  - Omówienie warunków nakładania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie przykładów

  Omówienie wymagań dla dokumentacji RODO

 • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 • Szkolenie teoretyczno-praktyczne

 • Szkolenie skierowane jest do administratorów danych osobowych ABI oraz przyszłych inspektorów ochrony danych, jak również osób chcących poznać zasady ochrony danych osobowych zawarte w RODO.

 • 590,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce