16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę – obowiązki pracodawcy uwzględniające zmiany w Kodeksie Pracy 2016. 2-dniowe warsztaty praktyczne i konsultacje z radcą prawnym.

6 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, a także ugruntowanie i usystematyzowanie już zdobytej wiedzy w tym w zakresie:
  - obowiązków pracodawcy względem pracownika,
  - sporządzenia wymaganej dokumentacji przy nawiązywaniu stosunku pracy,
  - ustalenia możliwości rozwiązania umowy o pracę, czy
  - prawidłowego wskazania przyczyny wypowiedzenia, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów pracy.

 • 1. Formy zatrudnienia pracownika
  2. Zmiany w Kodeksie pracy od 2016 r.
  3. Zatrudnianie pracowników a obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  4. Zatrudnianie pracowników a wypłata świadczenia chorobowego
  5. Zasada równouprawnienia przy zatrudnianiu pracownika
  a) wysokość wynagrodzenia a rodzaj umowy o pracę
  b) wysokość wynagrodzenia a staż pracy pracownika
  6. Skutki naruszenia zasady równouprawnienia
  7. Zasada niedyskryminacji przy zatrudnianiu pracownika
  a) dyskryminacja ze względu na wiek
  b) dyskryminacja ze względu na religię
  8. Proces rekrutacji pracownika
  9. Rodzaje umów o pracę oraz ich charakterystyka
  10. Zawarcie umowy o pracę – obowiązki pracodawcy
  a) treść umowy o pracę
  b) zakres informacji, których pracodawca może żądać od pracownika
  c) obowiązki pracodawcy w zakresie skierowania pracownika na badania
  d) obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP pracownika
  e) obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika
  f) inne obowiązki pracodawcy
  11. Obowiązki pracodawcy względem pracownika podczas trwania zatrudnienia:
  a) obowiązki związane z ochroną życia i zdrowia pracownika, w tym w zakresie BHP
  b) obowiązki pracodawcy w sytuacji wypadku przy pracy
  c) obowiązki w zakresie wynagrodzenia
  d) obowiązki w zakresie czasu pracy
  e) obowiązki w zakresie urlopów wypoczynkowych
  f) obowiązki względem kobiet w ciąży
  g) obowiązki względem rodziców wychowujących małoletnie dzieci
  h) obowiązki względem pracowników niepełnosprawnych
  i) obowiązki związane z konsultacjami ze związkiem zawodowym
  j) obowiązki związane z zatrudnianiem pracownika w formie telepracy
  k) obowiązki pracodawcy w sytuacji prowadzenia egzekucji sądowej/administracyjnej wobec pracownika
  l) obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych pracownika
  m) inne obowiązki
  12. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę:
  • leżące po stronie pracownika:
  a) nieprawidłowe wykonywanie obowiązków pracowniczych
  b) ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
  c) utrata przez pracownika uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy
  d) inne przyczyny leżące po stronie pracownika
  • leżące po stronie pracodawcy
  e) trudna sytuacja finansowa pracodawcy
  f) likwidacja stanowiska pracy lub zakładu pracy
  13. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę przez pracownika
  a) przyczyny dowolne
  b) ciężkie naruszenie praw pracownika przez pracodawcę
  14. Sposoby rozwiązania umowy o pracę
  a) za wypowiedzeniem
  b) bez wypowiedzenia
  c) za porozumieniem stron
  d) inne
  15. Treść pisma – wypowiedzenia umowy o pracę
  16. Teść pisma – rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  17. Treść porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę
  18. Obowiązki pracodawcy względem pracownika w związku z rozwiązaniem umowy o pracę:
  a) urlop wypoczynkowy
  b) dni wolne na poszukiwanie pracy
  c) obowiązki informacyjne
  d) inne
  19. Obowiązki pracodawcy powstające na skutek wadliwego rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z pracownikiem
  a) przywrócenie do pracy
  b) zapłata odszkodowania
  c) inne
  20. Obowiązki pracodawcy przy wygaśnięciu umowy o pracę
  21. Obowiązki pracodawcy w przypadku zwolnienia grupowego.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1190 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1530 zł netto (+23% Vat)

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

  Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
  Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera.
  Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

 • Grupa docelowa:

  Grupą docelową szkolenia są pracownicy działów kadr i płac w przedsiębiorstwach oraz organach administracji publicznej - zarówno osoby początkujące, jak też doświadczeni pracownicy chcący ugruntować wiedzę w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Szczególnie zachęcamy osoby, które w imieniu pracodawcy przygotowują związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy dokumenty oraz odpowiadają w imieniu pracodawcy za dopełnienie związanych z tym formalności czy obowiązków informacyjnych względem pracownika.

 • 6000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

r.pr. Kamil Dybiec

Specjalizacja trenerska:
Radca prawny, trener-praktyk. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek publicznych oraz przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych i pracowniczych, postępowania egzekucyjnego, windykacji należności, a także zagadnień związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczej. Reprezentuje instytucje i przedsiębiorców zarówno w postępowaniach sądowych, jak również w postępowaniach egzekucyjnych. Prowadzi wysoko oceniane warsztaty o tematyce prawnej oraz zajęcia z zakresu prawa podatkowego dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Szkolenia o podobnej tematyce