14 Godzin, 2 Dni

Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego – ustalanie kodu taryfy celnej oraz prawidłowe ustalanie pochodzenia towarów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Taryfa celna UE to jeden z głównych elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego. Celem szkolenia jest zgłębienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem kodu taryfy celnej w handlu międzynarodowym oraz zgłębienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem pochodzenia towaru w handlu międzynarodowym. Osoby uczestniczące w szkoleniu oprócz wiedzy teoretycznej nabędą też praktyczne umiejętności w taryfikowaniu towarów oraz w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, jakim jest wniosek o Wiążącą Informację Taryfową i Wiążącą Informację o pochodzeniu oraz o pozwolenie upoważnionego eksportera. Szkolenie pozwala na efektywne przygotowanie pracowników każdego szczebla organizacji poprzez zdobycie wiedzy od podstaw jak również pogłębienie już posiadanej i uzyskanie nowych, praktycznych umiejętności w taryfikowaniu i posługiwaniu się określonym pochodzeniem towaru z korzyścią dla przedsiębiorstwa.

 • Dzień pierwszy:

  Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania (System Zharmonizowany- HS)
  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (kody CN)
  Ogólne reguły interpretacji nomenklatury scalonej
  Budowa taryfy celnej
  Noty i uwagi do sekcji i działów
  Części ogólnego użytku
  Ogólne reguły dotyczące ceł
  Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i ceł
  Wiążąca Informacja Taryfowa
  Taryfikacja – zadania praktyczne

  Dzień drugi:

  Źródła prawa dotyczące pochodzenia towarów
  Umowy międzynarodowe: wielostronne i jednostronne (GSP)
  Kumulacja pochodzenia
  Pochodzenie niepreferencyjne
  Cło antydumpingowe
  Środki ochronnych,
  Środki zapobiegawcze
  Środki odwetowe
  Świadectwo pochodzenia CoO
  Pochodzenie preferencyjne:
  Reguły ustalania pochodzenia
  Analiza pochodzenia produktu na podstawie BOM (jednostkowego zestawienia materiałowego)
  Towary całkowicie uzyskane
  Towary wystarczająco przetworzone
  Świadectwa pochodzenia i świadectwa przewozowe (EUR1, FORM A, ATR)
  T2L – dokument potwierdzający pochodzenie unijne
  Deklaracja na fakturze – uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia warunki otrzymania pozwolenia na stosowanie

  Możliwość uzyskania porad i konsultacji z zakresu zagadnień nie objętych programem seminarium

 • Adresaci szkolenia:
  Adresatami szkolenia są osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za kwestie celne, pracownicy działów exportu, importu, logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agenci celni i doradcy podatkowi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce