6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

Katowice Trwa nabór 750,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 750,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 750,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Gospodarka odpadami to temat ważny dla każdego przedsiębiorcy. Zmieniające się przepisy, nowe obowiązki, rosnące kary oraz coraz wyższe koszty gospodarowania odpadami to dobre powody, aby udać na szkolenie. Ustawa o odpadach z 2012 r., choć wzorowana na dotychczasowych przepisach, wprowadziła szereg nowych obowiązków oraz interpretacji. 24 listopada 2017 r. Sejm przegłosował utworzenie zapowiadanego od 2013 r. rejestru o odpadach oraz bazy danych o odpadach (BDO).

  Nowela wprowadza również ważne zmiany w sposobie ewidencjonowania odpadów. Część nowych zapisów weszła w życie już w styczniu 2018 r. a część wejdzie w latach kolejnych. Wprowadzone zmiany z wymagają uwagi nie tylko przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Porządek w dokumentacji każdej firmy to bezpieczeństwo prowadzenia działalności oraz oszczędności dla firmowego budżetu.

  Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące gospodarowania odpadami. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami.  UWAGA!

  Na szkoleniu omówione zostaną zmiany przepisów w zakresie takich tematów jak:

  transport odpadów,
  prowadzenie ewidencji odpadów,
  sprawozdania za 2017 r.,
  nowy rejestr oraz baza danych o odpadach (BDO) do 24 stycznia 2018 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Wprowadzenie

  Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce i UE
  Podstawowe definicje dot. gospodarki odpadami
  Gospodarowanie odpadami a system rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR)
  Kiedy mamy do czynienia z odpadem a kiedy z produktem?
  Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów

  Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – kody najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach, praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
  Nowe regulacje w zakresie produktów ubocznych, w tym wygaśnięcie uprawnień wynikających ze starych zgłoszeń do marszałka województwa.
  Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
  Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
  Skrócenie czasu magazynowania odpadów
  Kontrole Państwowej Straży Pożarnej
  Zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia
  Kiedy zbieranie a kiedy magazynowanie odpadów?
  Nowy obowiązek kontroli prowadzonej przez organ wydający decyzję wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji
  Okres 12 miesięcy na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów
  Wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsca gospodarowania odpadami
  Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami
  Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskiwać przedsiębiorca?
  Ewidencja i sprawozdawczość

  KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów właściwe dla przedsiębiorstw
  Ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO
  Zmiany w dokumentach ewidencji odpadów wprowadzone nowelizacją z 24 listopada 2017 r.
  Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
  Zmiany w sprawozdaniach
  Rejestr oraz bazą danych o odpadach (BDO) od 2018 r.
  Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami?
  Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności

  Przekazywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach podmiotom zbierającym odpady
  Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
  Transport i magazynowanie odpadów – nowe wymagania i nowe kary!
  Najświeższe oraz planowane zmiany w przepisach o odpadach

  Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
  Najnowsze zmiany w przepisach o odpadach
  Na zakończenie pytania oraz dyskusja.  Rozkład godzinowy: 9:00 – 15:00,

 • Wiedza przekazywana na szkoleniu jest poparta przykładami z firm. Omawiane są case studies z poszczególnych branż. Przewidziane są również ćwiczenia praktyczne.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów*. Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami.

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa – w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

  * Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 750,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce