6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

Kraków Trwa nabór 750,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 750,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 750,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Gospodarka odpadami to temat ważny dla każdego przedsiębiorcy. Zmieniające się przepisy, nowe obowiązki, rosnące kary oraz coraz wyższe koszty gospodarowania odpadami to dobre powody, aby udać na szkolenie. Ustawa o odpadach z 2012 r., choć wzorowana na dotychczasowych przepisach, wprowadziła szereg nowych obowiązków oraz interpretacji. 24 listopada 2017 r. Sejm przegłosował utworzenie zapowiadanego od 2013 r. rejestru o odpadach oraz bazy danych o odpadach (BDO).

  Nowela wprowadza również ważne zmiany w sposobie ewidencjonowania odpadów. Część nowych zapisów weszła w życie już w styczniu 2018 r. a część wejdzie w latach kolejnych. Wprowadzone zmiany z wymagają uwagi nie tylko przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Porządek w dokumentacji każdej firmy to bezpieczeństwo prowadzenia działalności oraz oszczędności dla firmowego budżetu.

  Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące gospodarowania odpadami. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami.  UWAGA!

  Na szkoleniu omówione zostaną zmiany przepisów w zakresie takich tematów jak:

  transport odpadów,
  prowadzenie ewidencji odpadów,
  sprawozdania za 2017 r.,
  nowy rejestr oraz baza danych o odpadach (BDO) do 24 stycznia 2018 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Wprowadzenie

  Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce i UE
  Podstawowe definicje dot. gospodarki odpadami
  Gospodarowanie odpadami a system rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR)
  Kiedy mamy do czynienia z odpadem a kiedy z produktem?

  Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów

  Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – kody najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach, praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
  Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
  Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
  Kiedy zbieranie a kiedy magazynowanie odpadów?
  Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów?
  Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskiwać przedsiębiorca?

  Ewidencja i sprawozdawczość

  KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów właściwe dla przedsiębiorstw
  Ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO
  Zmiany w dokumentach ewidencji odpadów wprowadzone nowelizacją z 24 listopada 2017 r.
  Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
  Zmiany w sprawozdaniach
  Rejestr oraz bazą danych o odpadach (BDO) od 2018 r.
  Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami?

  Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności

  Przekazywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach podmiotom zbierającym odpady
  Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
  Transport i magazynowanie odpadów – nowe wymagania!

  Najświeższe oraz planowane zmiany w przepisach o odpadach

  Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
  Planowane zmiany w przepisach o odpadach


  Na zakończenie pytania oraz dyskusja.

 • Wiedza przekazywana na szkoleniu jest poparta przykładami z firm. Omawiane są case studies z poszczególnych branż. Przewidziane są również ćwiczenia praktyczne.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów*. Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami.

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa – w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

  * Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 750,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce