8 Godzin, 3 Dni

grupa max. 18

PSC. Production Scheduling & Control – Polityka Harmonogramowania i Sterowania Produkcją - szkolenie w fabryce

więcej terminów () mniej terminów
 • Cele i korzyści:

  • Omówienie sposobów harmonogramowania produkcji; omówienie wpływu zmian i odchyleń
  na realizację planów.
  • Pokazanie w jaki sposób układ fabryki wpływa na harmonogramowanie i przepływ prac; techniki kontroli wejść i wyjść, techniki kontroli w systemach typu "push", techniki kolejkowania zadań.
  • Opis zarządzania wąskimi gardłami, kontrola czasu realizacji cyklu produkcyjnego, raportowanie i techniki zbierania danych.
  • Opis środowiska produkcji w systemie typu "pull" oraz omówienie silnych
  i słabych stron tego typu systemu.
  • Nauka wdrażania planu ciągłego doskonalenia się; identyfikacja technik kontroli i oceny wdrożenia systemów zarządzania jakością.

 • W trakcie szkolenia odpowiemy na szereg pytań:

  • Jak harmonogramować produkcję, aby zbilansować popyt?
  • Jak dzięki odpowiedniemu planowaniu zapewnić stabilizację produkcji i zwiększyć moce produkcyjne?
  • Jak skutecznie realizować główny harmonogram produkcji?
  • Jak dzięki dużej wiarygodności planów produkcyjnych utrzymywać customer service na wysokim poziomie?
  • Jak podnosić wydajność „wąskich gardeł”?
  • Jakie stosować techniki sterowania produkcją, aby znaleźć równowagę pomiędzy efektami
  a komplikacją procesu planowania.

  Kurs oparty jest na bardzo szczegółowych i rozbudowanych case study z różnych branż. Dzięki temu zajęcia mają charakter warsztatowy, a nie teoretyczny. Szkolenie to jest dedykowane grupie osób, które w przedsiębiorstwie zajmują się planowaniem produkcji, są wykonawcami planów, jak również dla kierowników logistyki, którzy chcieliby budować proces planowania produkcji według najlepszych standardów. Szkolenie to jest także zalecane wszystkim osobom korzystającym z danych zawartych w głównym harmonogramie produkcyjnym (customer service, zaopatrzenie), a także tym, które z planowaniem produkcji mają do czynienia po raz pierwszy.

Szkolenia o podobnej tematyce