8 Godzin, 3 Dni

grupa max. 18

IMP. Inventory Management Policy – Polityka Zarządzania Zapasami

więcej terminów () mniej terminów
 • Cele i korzyści:

  • Identyfikacja rodzajów i kategorii zapasów oraz poznanie metod mających na celu utrzymanie zdrowej struktury zapasów i zapobieganiu powstawaniu zapasów zbędnych
  • Poznanie metod wyznaczania i planowania zapasów bezpieczeństwa, aby utrzymać poziom obsługi Klienta i płynność produkcji przy jednoczesnej kontroli nad wielkością zapasów
  • Określenie wielkości partii zakupowej materiałów oraz wielkości partii produkcyjnej w celu optymalizacji kosztów związanych z zapasami
  • Poznanie mechanizmu działania MRP w kontekście konfiguracji najważniejszych parametrów narzędzia
  • Zrozumienie zalet, ograniczeń i wymogów MRP jako narzędzia do planowania zaopatrzenia i produkcji oraz przydatności MRP w różnych branżach i typach produkcji
  • Poznanie innych niż MRP metod planowania materiałowego oraz analiza ich zalet i ograniczeń
  • Powiązanie tradycyjnego planowania materiałowego wykorzystującego MRP z metodami uzupełniania zapasów typowymi dla filozofii pull i lean.
  • Poznanie skutecznych metod zarządzania zapasami, uwzględniających m.in. dynamikę popytu, czasy dostaw komponentów, szerokość portfela oferowanych produktów, wymogi Klientów, priorytety firmy i inne czynniki mające wpływ na dobór optymalnych technik zarządzania zapasami.

 • W trakcie szkolenia IMP koncentrujemy się na zapasach. Przyglądamy się mechanizmom, które powodują, że zapasy mają tendencję do gromadzenia się. Omówimy mechanizmy, które zapobiegają odkładaniu się zapasów i wspierają firmę w utrzymaniu zdrowej struktury zapasów. Następnie przyjrzymy się różnym podejściom do ustalenia wielkości partii zakupowej i partii produkcyjnej. Punktem wyjścia będzie analiza kosztów oraz analiza potencjalnych ryzyk i ograniczeń związanych zarówno z bardzo dużymi oraz małymi partiami. Rozważania opieramy o przykłady z firm.
  Obszernym tematem jest zagadnienie zapasów bezpieczeństwa. Korzystając z przykładów z konkretnych firm, staramy się udzielić odpowiedzi na pytania:
  • Czy utrzymywać zapas bezpieczeństwa?
  • Jak powiązać zapas bezpieczeństwa z obsługą Klienta?
  • Jakimi metodami wyznaczać zapasy bezpieczeństwa?
  • Gdzie planować zapasy bezpieczeństwa:na wyrobie gotowym, na materiałach czy może w półprodukcie?
  • Jak duże utrzymywać zapasy bezpieczeństwa?


  Główne tematy Sesji:

  • Polityka zarządzania zapasami
  • Pomiar wielkości zapasów i wyznaczanie celów na wielkość zapasów
  • Zapobieganie powstawaniu zapasów zbędnych i zarządzanie zapasami zagrożonymi nieprzydatnością
  • Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnej i zakupowej
  • Zapasy bezpieczeństwa
  • Metody uzupełniania zapasów
  • Mechanizm działania Planowania Potrzeb Materiałowych MRP
  • Wykorzystanie wyników MRP
  • Najlepsze praktyki w zarządzaniu zapasami – Case Study

 • APICS

Szkolenia o podobnej tematyce