2 Dni

grupa max. 14

Trudne sytuacje na produkcji – rozwiązywanie i zapobieganie

Wrocław Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Zakopane Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie „Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami na produkcji” jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania pozafinansowych metod wywierania wpływu na pracowników. Często menadżerowie nie potrafią sobie poradzić z trudnymi sytuacji i stosują postawę agresywną lub idą w kierunku uniku. Konsekwencją tego jest stres, zła atmosfera w zespole oraz utrata autorytetu u pracowników. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie trudnych sytuacji na produkcji przeszkadzają im załatwić problem zanim się zaogni. Będziemy się uczyć w jaki sposób eliminować błędy i wykorzystywać nadarzające się sytuacje. Wyrobimy umiejętność znajdowania korzystnych rozwiązań nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

 • Trudne rozmowy z pracownikami

  Jak przeprowadzić rozmowę oceniającą/motywującą/korygującą, żeby pracownika rozwijała a nie blokowała?
  Jak poradzić sobie z agresją lub płaczem ze strony pracownika?
  Jak krytykować pracownika, a nie człowieka – konstruktywna krytyka?
  Kiedy pracownik będzie odbierał ocenę jako rozwój a nie czepianie się.
  Jak przekonać pracownika tymczasowego, że warto pracować.
  Przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem w taki sposób, żeby po otrzymaniu przeniesienia na inny dział/maszynę nie podburzał pracowników.
  Przekazanie pracownikom informacji o zmianach personalnych, w taki sposób, żeby nie spadła ich motywacja do pracy.

  Przekazywanie trudnych informacji – praca z grupą
  Jak przekazać pracownikom informację o zmianach organizacyjnych lub systemie pracy.
  W jaki sposób przekonać ludzi, żeby zostali na nadgodziny.
  Przełamywanie u pracowników oporu przed zmianą.

  Zapobieganie i reakcja na konflikt w zespole
  Główne czynniki wywołujące konflikt – pracownik, szef, organizacja. Jak zdiagnozować.
  Jak radzić sobie z konfliktem w zespole.
  Oczernianie szefa przez pracownika przed zespołem – najskuteczniejsze reakcje.

  Rozwiązywanie problemów:
  4 szybkie techniki rozwiązywania problemów.
  W jaki sposób prowadzić zespół, żeby jego członkowie nie mieli obaw przed zgłaszaniem nieprawidłowości.
  Najbardziej efektywne narzędzia pracy grupowej sprzyjające budowie zaufania i otwartości.

  Rozwijanie asertywnego zachowywania się w różnych trudnych sytuacjach
  Rozpoznanie obszarów interakcji społecznych, w których osoba zachowuje się asertywnie i nieasertywnie.
  Przedstawianie swojego stanowiska w przypadku postawy agresywnej drugiej strony.
  Mówienie „nie”.
  Przyjmowanie krytyki, sztuka konstruktywnego krytykowania.

  Zamiana stresu „negatywnego” na pozytywna energię do działania
  Oznaki stresu „negatywnego” w poszczególnych sferach – myślenia, zachowania, emocji i ciała – konsekwencje długotrwałego stresu.
  Rozładowywanie stresu po trudnych sytuacjach w firmie.
  Uodparnianie się na stres wynikający z problemów pojawiających się w pracy.
  Jak przełamać stres przed trudną rozmową.
  Jak sobie poradzić z gniewem podczas kryzysowej sytuacji.

  Podsumowanie szkolenia

 • Case study, scenki rodzajowe, autoprezentacja, testy.

 • Szkolenie skierowane jest dla średniego i niższego szczebla produkcyjnego.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

trener, konsultant z ponad 24-letnim doświadczeniem

• wieloletni praktyk – od 1990 roku przez 10 lat związany z branżą produkcyjną m.in. Dyrektor Zakładu w Zielonogórskich Fabrykach Mebli, Dyrektor Dz. Jakości i Kontroli Wewnętrznej w Univex, Dyrektor Centrum Logistycznego w Quercus. Line worker w Coca Cola.
• od 14 lat prowadzi projekty szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze,
• specjalizuje się w projektach dla branży produkcyjnej, zarówno filii międzynarodowych koncernów jak i polskich przedsiębiorstw,
• przeprowadził ok. 3000 godz. lekcyjnych szkoleń dla kadry managerskiej z branży produkcyjnej,
• w jego szkoleniach wzięło udział ponad 1500 managerów,
• otrzymuje wysokie oceny swojej dzięki czemu dla klientów realizuje zazwyczaj wielomiesięczne lub wieloletnie cykle szkoleniowe,
• zakres tematyczny prowadzonych szkoleń dla branży produkcyjnej: Przywództwo, Budowanie i motywowanie zespołu, Komunikacja i wywieranie wpływu, Budowanie autorytetu wśród pracowników operacyjnych (obsługa maszyn), Asertywność, Zarządzanie sobą w czasie, Rozwiązywanie konfliktów, 5S,SMED.

Szkolenia o podobnej tematyce