8 Godzin, 1 Dni

SMED – Skrócenie czasu przezbrojenia

więcej terminów () mniej terminów
 • Wprowadzenie – Czym jest SMED?
  Cechy dobrze zorganizowanego przezbrojenia/przebudowy
  Inicjowanie i prowadzenie projektu SMED w firmie
  Straty w przezbrojeniu/przebudowie
  Zbieranie danych wejściowych, rejestracja przezbrojenia (jak dobrze nakręcić film z przezbrojenia/przebudowy)
  Podział i wartościowanie czynności w przezbrojeniu (formularze, wykres spaghetti, diagram Yama-zumi, technika pracy przy analizie)
  Warsztat – rejestracja symulacji przezbrojenia i analiza czynności
  Określenie potencjału z działań SMED i przekonanie przełożonych
  Techniki i narzędzia usprawniania przezbrojeń/przebudów
  Warsztat – analiza czynności, opracowywanie pomysłów doskonalących, przygotowanie planu działań dla symulacji przezbrojenia
  Przykłady działań SMED w innych organizacjach
  Warsztat – usprawnienie symulacji przezbrojenia
  Zarządzanie zmianami w odniesieniu do techniki SMED
  Podsumowanie wiedzy i zamknięcie szkolenia

 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie teoretyczno-praktyczne

 • Szkolenie SMED zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy TÜV Rheinland Group

Szkolenia o podobnej tematyce