7 Godzin, 1 Dni

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Kraków Termin pewny 590,00 PLN + VAT
Katowice Termin pewny 590,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 590,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 590,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.: sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności. Duża część szkolenia poświęcona zostanie praktycznym aspektom stosowania interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza kwestiom związanym z rozbieżnościami interpretacyjnymi.

 • Czas pracy – przepisy prawne

  Czas pracy – podstawowe pojęcia

  pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy
  doba pracownicza a tydzień pracowniczy
  wymiar czasu pracy
  praca zmianowa
  rozkład czasu pracy
  okresy rozliczeniowe
  normy czasu pracy
  Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

  postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
  wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca
  kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny
  Systemy i rozkłady czasu pracy

  wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
  ruchomy system czasu pracy
  równoważny system czasu pracy
  przerywany system czasu pracy
  zadaniowy system czasu pracy
  indywidualny rozkład czasu pracy
  system skróconego tygodnia pracy
  system pracy weekendowej
  Okresy odpoczynku

  prawo pracownika do odpoczynku
  odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy
  “dyżur” a prawo do odpoczynku
  prawo do odpoczynku po “podróży służbowej”
  Praca w godzinach nadliczbowych

  kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych
  dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
  roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
  dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
  prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin
  Praca w niedziele i święta

  dopuszczalność pracy w niedziele i święta
  ustalenie godzin pracy w niedziele
  zakaz pracy w placówkach handlowych w święta
  rekompensowanie pracy w niedziele i święta
  ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę i święta (stanowisko PIP, MPiPS oraz SN)
  praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)
  Ewidencja czasu pracy

  obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
  obowiązek prowadzenia list obecności
  elektroniczna ewidencja czasu pracy
  skutki braku ewidencji czasu pracy
  ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych
  Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

  kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy
  na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku
  jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
  jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy
  Czas pracy a:

  wyjścia prywatne,
  szkolenia BHP
  szkolenia-podnoszenie kwalifikacji
  podróż służbowa
  Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.  Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

 • Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 • Szkolenie skierowane jest do pracodawców, kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 590,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce