14 Godzin, 2 Dni

Skuteczne systemy wynagradzania – aspekty prawne i motywacyjne

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad budowy systemów wynagradzania i premiowania, tak aby były powiązane z misją i strategią firmy oraz umożliwiały jej utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Uczestnicy dowiedzą się jak optymalnie dopasować system wynagradzania do specyfiki swojej firmy, przełożyć założenia polityki wynagradzania na regulaminy wewnętrzne, a także uniknąć pułapek prawnych związanych m.in. z zakazem dyskryminacji płacowej.

  Uczestnicy zapoznają się z aktualną praktyką rynkową i regulacjami prawnymi oraz kierunkami zmian w zakresie tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych. Będą mieli także możliwość uzyskania praktycznych wskazówek oraz analizy konkretnych rozwiązań zależnie od specyfiki firmy, uwarunkowań rynkowych bądź kategorii pracowników.

  Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów-praktyków: prawnika oraz psychologa pracy.

 • Dzień pierwszy:

  Prawne aspekty wynagradzania
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Składniki pakietu wynagrodzeń
  Stałe elementy wynagrodzenia
  Ruchome elementy wynagrodzenia
  Premie, nagrody, dodatki
  Dochody odroczone
  Pozapłacowe formy wynagradzania
  Ochrona wynagrodzeń za pracę

  Dyskryminacja płacowaSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Co oznacza „jednakowa praca lub praca o jednakowej wartości”
  Kiedy dochodzi do dyskryminacji płacowej pracowników – przykłady i orzecznictwo
  Kiedy można ustalać różne wynagrodzenia pracownikom – przykłady i orzecznictwo
  Konsekwencje nierównego traktowania pracowników w zakresie wynagrodzeń (prawne i finansowe)
  Wpływ strategii firmy na politykę wynagradzaniaSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Jak przełożyć strategię firmy na system motywacyjny
  Złote zasady skutecznej motywacji finansowej
  Motywacyjna rola systemów wynagrodzeń – kierunki zmian

  Dzień drugi:

  Projektowanie elastycznego systemu wynagrodzeńSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Metody uelastycznienia tabel płac
  Ruchome elementy wynagrodzenia – bodźce krótko- i długoterminowe
  Systemy kafeteryjne w praktyce

  Motywacyjna funkcja systemu wynagradzania
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Skuteczne systemy motywacyjne dla różnych grup pracowników – m.in. kadry kierowniczej, handlowców, pracowników wiedzy
  Dopasowanie świadczeń dodatkowych do potrzeb zatrudnionych oraz analiza ich efektywności
  Motywowanie w czasie koniunktury i dekoniunktury gospodarczej
  Motywowanie bez dodatkowych kosztów – praktyczne wskazówki dla menedżerów

  Regulacje prawne – ustawowe i wewnętrzneSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Potrącenia z wynagrodzenia – zasady i wyjątki
  Tajemnica wynagrodzeń w praktyce
  Zasady opracowywania regulaminów wynagradzania i premiowania
  Premie uznaniowe a regulaminowe – jak tworzyć prawidłowe zapisy
  Zakończenie – podsumowanie tematyki systemu wynagrodzeń – rekomendacje dla uczestników. Przykładowy raport roczny dotyczący obszaru wynagrodzeń i motywacji w firmie.

 • Wykład, przykłady i analizy przypadków, ćwiczenia, dyskusje moderowane.

 • Pracownicy działów kadr oraz kadra kierownicza

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce