13 Godzin, 2 Dni

Controlling personalny – poziom podstawowy – warsztaty komputerowe

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W wielu organizacjach dział personalny postrzegany jest w kategoriach kosztu, a ekonomiści niechętnie akceptują projekty z obszaru HR, przedkładając nad nie choćby inwestycje technologiczne. Powszechnie mówi się o kosztach zasobów ludzkich, a tylko nieliczni wskazują na możliwość zwrotu inwestycji w kapitał ludzki. Kapitał ludzki to jedno z kluczowych pojęć współczesnego HR. Wzrost znaczenia zarządzania strategicznego w obszarze HR spowodował liczne działania zmierzające do wypracowania strategii personalnych. Strategia personalna jest wartością, ale tylko do momentu, kiedy nie posiada miar strategicznych, które pozwalają kontrolować jej wdrażanie. Jest to jedno z najważniejszych zastosowań controllingu personalnego. Controlling personalny pozwala ekonomicznie uzasadnić wydatki w organizacji, traktując je jako inwestycje w kapitał ludzki, które podlegają zwrotowi podobnie, jak inne dobre inwestycje. Wdrożenie i doskonalenie controllingu personalnego to nieodzowny etap rozwoju każdej organizacji.

 • Moduł 1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

  • Niematerialna wartość firmy.
  • Kapitał ludzki.
  • Etapy zarządzania wartościami niematerialnymi.
  • Strategia personalna i jej znaczenie.
  • Mapy strategiczne i analiza wskaźnikowa.

  Moduł 2. Rachunkowość zasobów ludzkich

  • Metody wyceny kapitału ludzkiego.
  • Bariery i ograniczenia w wycenach kapitału ludzkiego.
  • Sprawozdania o stanie kapitału ludzkiego.
  • Benchmarki i zasady korzystania z nich.

  Moduł 3. Controlling personalny w praktyce

  • Controlling strategiczny.
  • Controlling operacyjny.
  • Ryzyka controllingu.
  • Struktura kosztów pracy i ich ewidencja.
  • Zasady wdrażania controllingu w organizacji.
  • Controlling kosztów jako składowa analiz organizacyjnych.

  Moduł 4. Ludzie jako aktywa

  • Wartość rynkowa i wartość dodana.
  • Rentowność inwestycji w kapitał ludzki.
  • Rentowność, produktywność, efektywność.
  • Ustalanie mierników wykonania KPI.
  • Cykl efektywności pracowniczej.
  • Wskaźniki strategiczne a wskaźniki operacyjne.
  • Metody analiz stosowane w controllingu: ABC, XYZ, WAU, analizy wariancji.

  Moduł 5. Podstawowe mierniki i stosowanie benchmarków

  • Analiza kosztów rekrutacji.
  • Wskaźniki fluktuacji.
  • Analiza fluktuacji.
  • Koszty absencji i analiza wskaźnikowa.
  • Koszty niewłaściwego zarzadzania zasobami ludzkimi.

  Moduł 6. Mierniki związane z rozwojem pracowników

  • Pomiar efektywności procesów szkoleniowych w organizacji.
  • Diagnozowanie luk kompetencyjnych i ich wycena.
  • Pomiar postaw pracowniczych.
  • BSC (Balanced Scorecard).
  • Straty w kapitale ludzkim – ich pomiar.

  Moduł 7. Mierniki efektywności działu HR

  • Wskaźnik dostępu do usług kadrowych.
  • Współczynnik obciążenia działu zasobów.
  • Inwestycje w dziale zasobów ludzkich.
  • Outsourcing Index.
  • Koszty działu zasobów w kosztach ogółem i Outsourcing Index.
  • Mierniki procesowe i wynikowe.
  • Mierniki wybranych procesów HR np. procesów motywowania.

 • certyfikat Akademii Biznesu MDDP

 • Szkolenia prowadzone będą metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Mini wykład, prezentacje, ćwiczenia, analiza przypadków, praca zespołowa. Metody i narzędzia szkoleniowe są dostosowane do tematu, wiedzy i doświadczeń Uczestników. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne podczas pracy eksperta w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

 • Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów i menedżerów departamentów HR, działów rozwojowych i działów szkoleń, jak również menedżerów z obszaru zarządzania strategicznego, właścicieli firm, specjalistów działów controllingu oraz pracowników pionów finansowych, którzy dążą do podnoszenie swoich kompetencji i do doskonalenia warsztatu podejmowania dobrych decyzji zarządczych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce