16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Psychologia skutecznej sprzedaży przez telefon – telemarketing

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • ukształtowanie postawy pro-sprzedażowej uczestników szkolenia. Pobudzenie wśród uczestników szkolenia ambicji do maksymalizacji wysiłku w celu podnoszenia konwersji sprzedaży oraz pobudzania rywalizacji w celu dążenia do przekraczania wyników sprzedażowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki i taktyki wywierania wpływu na klienta, wywodzące się z psychologii sprzedaży oraz wpływu społecznego. Uczestnicy poznają standardy prowadzenia rozmów i działań sprzedażowych, mechanizmy badania potrzeb i pokonywania obiekcji klientów oraz, co jest kluczowe w rozmowach sprzedażowych, nabędą umiejętności wyłapywania aktywnie sygnałów kupna i zamykania szybko sprzedaży. Celem zajęć jest także zapobieganie wypaleniu zawodowemu i podniesie motywacji wewnętrznej uczestników szkolenia.

 • 1. Psychologia skutecznej sprzedaży telefonicznej. Wyjście do sprzedaży relacyjnej i doradczej
  2. Techniki dosprzedaży i uproduktawiania klientów
  3. Modelowanie sprzedaży
  4. Sprzedaż poprzez zaspokajanie potrzeb klienta
  5. Skuteczne i sprawdzone techniki sprzedaży – przegląd wraz z benchmarkiem rynkowym
  6. Wywoływanie pilności zakupu – poszukiwanie szans sprzedażowych
  7. Modele radzenia sobie z obiekcjami klientów
  8. Siła perswazji i język korzyści w sprzedaży – skuteczna argumentacja. Gotowe rozwiązania
  9. Techniki zamykania sprzedaży
  10. Warsztaty coachingowe – analiza rozmów pracowników z klientami. Coaching w trakcie szkolenia jest najbardziej efektywną formułą warsztatową.

 • Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

 • zajęcia prowadzimy przy pomocy aktywizujących metod pracy z grupą. 20% czasu szkolenia przeznaczone jest na mini teorię, a 80% czasu na ciekawe warsztaty i edukacyjne ćwiczenia. Podczas panelu dyskusyjnego omówimy mechanizmy działań w obszarze NLP dostosowane do zakresu i specyfiki firmy szkolonej oraz wspólnie zastanowimy się nad korzyściami i stratami jakie niesie za sobą wprowadzenie zasad NLP.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla Sprzedawców, Handlowców, Przedsiębiorców, Konsultantów Sprzedaży i wszystkich tych osób, którym zależy na kształtowaniu postawy pro-sprzedażowej i szybkich efektach

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 60 dni po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • Cena ustalana indywidualnie.

Beata Witkowska-Wielanek

Szkolenia o podobnej tematyce