Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • ” W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego – bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach – niż szacunek, którym darzy on samego siebie”. Nathaniel Branden Jako wstęp przytoczę Państwu historię z pewnego szkolenia jakie prowadziłam dla menedżerów bardzo dużej korporacji. Było to szkolenie z prowadzenia prezentacji biznesowych. Pierwszy dzień przeszedł gładko jako przygotowanie do prowadzenia prezentacji. Drugi dzień przeznaczony był na wystąpienia uczestników i informacje zwrotne. Wystąpienie w kilku przypadkach „nie szły”. Menedżerowie byli bardzo zestresowani i rezygnowali z ćwiczenia pomimo dobrego przygotowania i wiedzy. Jako trenerzy mamy swoje sposoby aby zachęcić uczestników do ćwiczenia – w tym przypadku usłyszałam odpowiedź: „Marta jak my mamy dobrze robić prezentacje jak my nie wierzymy w siebie, nie mamy poczucia, że damy radę”. Prowadzę szkolenia od 9 lat przypadek tych menedżerów nie jest jedyny. Nie zgadzam się z twierdzeniem, że szkolenie z poczucia własnej wartości nie jest tematem biznesowym. To szkolenie powinno być organizowane jako pierwsze i obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Pracownik który ma poczucie własnej wartości pracuje efektywnej, lepiej buduje relacje, asertywnie się komunikuje, jest bardziej otwarty na zmiany. Szanowni Pracodawcy chcecie mieć takich pracowników? Zapraszam na szkolenie. Cel szkolenia:
  poznanie nowych strategii zachowań w budowaniu poczucia własnej wartości

 • Jak budować poczucie własnej wartości i wzmacniać samoocenę
  Efektywność osobista, a motywacja własna i poczucie własnej wartości:
  samoocena i jej wpływ na sukces zawodowy
  poczucie Własnej Wartości – obszary rozwoju, mocne – wspierające i ograniczające cechy osobowości)
  system przekonań i wartości – wartości kluczem do zmiany przekonań i siły napędowej w realizacji celów.
  motywacja własna i sposoby jej pobudzania i utrzymywania na wysokim poziomie.

  Samopoznanie, samoświadomość, odpowiedzialność i samoakceptacja
  diagnoza własnego stylu wyjaśniania zdarzeń
  zmiana negatywnych wzorców w myśleniu (przekonania, ograniczenia, nawyki)
  negatywne emocje
  praca z samokrytycyzmem, negatywnym odbiorem siebie
  autoanaliza mocnych i słabych stron
  rozwój samoświadomości swoich zasobów,
  zwiększanie samoakceptacji siebie

  Asertywność, agresja, uległość, jako rożne wymiary zachowań:
  uwarunkowania psychologiczne rożnych typów zachowań,
  wrodzone predyspozycje a umiejętności asertywnego zachowania się,

  Radzenie sobie z negatywnymi opiniami innych osób i ich wkraczaniem w naszą przestrzeń
  psychologiczną:
  różne rodzaje krytyki (niejasna, aluzyjna, itd.)- umiejętność rozróżniania i sposoby radzenia sobie z nimi,
  jak asertywnie mówić NIE?
  w jaki sposób zamieniać krytykę osoby na krytykę zachowań?
  asertywne wyrażanie krytyki
  wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych

  Zasady wyznaczania i realizowania celów krótko i długoterminowych:
  prawidłowo sformułowane kryterium realizacji celu gwarancją motywacji wewnętrznej.
  cele życiowe i motywy podejmowania działań.
  strefa komfortu, a realizacja marzeń.
  wyznaczanie celu gwarancją realizacji zadań

 • Miniwykłady.
  Praca w grupach.
  Praca indywidualna
  Studium przypadku
  Testy, kwestionariusze

 • Warsztat dla osób poszukujących poczucia własnej wartości i swoich mocnych stron, wzmacniający poczucie własnej wartości.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce