14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

Wrocław Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zdobycie przez Uczestników:

  Świadomości przyczyn emocji pozytywnych i negatywnych w życiu zawodowym i prywatnym.
  Umiejętności rozpoznawania emocji.
  Zrozumienie przebiegu reakcji emocjonalnej i jej skutków.
  Umiejętności identyfikacji czynników wywołujących emocje negatywne w otoczeniu prywatnym, zawodowym oraz w sobie.
  Umiejętności radzenia sobie z emocjami negatywnymi na poziomie „bieżącym” oraz „perspektywicznym”.
  Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych z wykorzystaniem kompetencji emocjonalnych. Budowanie pozytywnych kontaktów ze współpracownikami i Klientami.

 • Czym są emocje? Co to jest inteligencja emocjonalna?

  Zamiast wstępu: Jak reaguję na sytuacje trudne emocjonalnie?
  „Moja mapa emocji” – identyfikacja źródeł emocji w naszym życiu
  Czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczne … Czy to znaczy że wszystko wywołuje w nas reakcje emocjonalne?
  Ja jako potężne źródło emocji? Trochę autoanalizy

  Jak przeżywam emocje?
  Moja „lista niepokojów” i jak sobie z nimi radzić?
  Czy mam poczucie winy?
  Dlaczego mogę być dla siebie źródłem emocji i stresów? – podsumowanie sesji autodiagnostycznej.
  Jak spostrzegają mnie inni – inni jako źródło emocji?

  Co o mnie myślą? – „zderzenie” opinii Uczestników o sobie i opinii innych osób o Uczestnikach.
  Dziecko? Rodzic? Dorosły? – kto we mnie „siedzi” i jakie mogą być tego konsekwencje dla mojej samooceny i funkcjonowania wśród ludzi?
  Czy znam swój „social style”? – jakie są jego pozytywne i negatywne konsekwencje dla przeżywania emocji i relacji z innymi?
  Jak wykorzystywać wiedzę o sobie uzyskaną od innych do rozwijania inteligencji emocjonalnej?
  Emocje jako komunikat

  Rozpoznawanie emocji z komunikatów niewerbalnych
  – czy wiem jak pokazuję emocje?

  – w jaki sposób rozpoznawać emocje z gestów, mimiki, tonu głosu, itp.

  Rozmowa z emocjami – dopasowanie się do płaszczyzny komunikowania rozmówcy
  Inteligencja emocjonalna w praktyce – rozwijanie kompetencji społecznych

  Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach konfliktu
  Radzenie sobie z emocjami w sytuacji podejmowania decyzji
  Wykorzystanie emocji w rozwijaniu automotywacji
  Przekazywanie informacji zwrotnych
  Inteligencja emocjonalna a efektywność w pracy

  Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji
  Umiejętność pracy w zespole
  Samokontrola i asertywność
  Bieżące radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych
  Integracja wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia

  Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • Zajęcia będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi uczestników szkolenia; w trakcie zajęć wykorzystywane będą takie metody, jak analizy przypadków, praca na własnym doświadczeniu, dyskusje w małych grupach, odgrywanie ról. W szczególności:

  Praca w grupach.
  Testy autodiagnostyczne
  Scenki z wykorzystaniem kamery
  Case studies

 • Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zrozumieć emocje i świadomie wykorzystywać je dla polepszania swojego codziennego funkcjonowania. Zajęcia – oparte na niezbędnej ilości wiedzy na temat emocji – dają Uczestnikom narzędzia analizy i autoanalizy, dzięki którym zwiększą oni świadome podejście do inteligencji emocjonalnej.

  Uczestnicy otrzymują praktyczne narzędzia, które pomogą im wykorzystywać emocje w rozwijaniu swoich kompetencji społecznych i budowaniu konstruktywnych związków z innymi w sferze osobistej jak i zawodowej.

  Warsztat skierowany jest do:

  Wszystkich zainteresowanych rozwojem siebie i zwiększaniem swojej efektywności osobistej i zawodowej.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce