14 Godzin, 2 Dni

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W obecnych realiach rynkowych coraz większym wyzwaniem dla firm staje się nie tyle pozyskanie nowych klientów, co utrzymanie już posiadanych. Badania marketingowe dobitnie wykazują, że mniejszym kosztem jest zachowanie klienta niż poszukiwanie i pozyskiwanie nowego, a także, że ponad 70% przypadków utraty klienta ma przyczyny nie w jakości czy cenie produktu, ale w złej obsłudze. Ten wysoki standard obsługi, przy rosnącej w każdej dziedzinie konkurencji staje się sztuką i wyzwaniem dla każdej firmy, ale głównie przez działania konkretnych pracowników. Z drugiej strony utrzymanie standardów obsługi, zwłaszcza wśród specyficznej grupy klientów wymaga wysokich kwalifikacji interpersonalnych, asertywności, wewnętrznego spokoju – co nie jest łatwe. Na szkoleniu uczestnicy nie tylko poznają skuteczne standardy zachowań, efektywny sposób obsługi klienta, ale też nauczą się, jak myśli i co czuje klient. Umiejętności zdobyte na szkoleniu posłużą do podniesienia jakości obsługi a tym samym do zwiększenia dobrego samopoczucia i poprawy relacji z klientami. Cele szkolenia:
  Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej oczekiwań klientów
  Pokazanie uczestnikom korzyści z rozpoznawania typów klientów
  Przekazanie narzędzi do efektywnego porozumiewania z klientami
  Nauczenie skutecznych technik prowadzenia rozmowy
  Proaktywność
  Kształtowanie u uczestników zachowań wzmacniających wizerunek firmy
  Utrzymanie większej ilości zadowolonych klientów
  Wypracowanie praktycznych umiejętności związanych z obsługą klienta
  Wzrost motywacja do podnoszenia kwalifikacji
  Przekazanie pracownikom właściwych i skutecznych wzorców obsługi klienta
  Wypracowanie umiejętności szybkiego rozpoznawania i odpowiedniego reagowania na typy klientów
  Nauczenie pracowników efektywnego i profesjonalnego prowadzenia rozmów
  Dbanie o prawidłowy wizerunek firmy
  Wypracowanie modeli zachowań zapobiegających konfliktom i niedomówieniom
  Wypracowanie chęci świadomego i skutecznego porozumiewania

 • Klient – odświeżenie przydatnych podstaw i wyrównanie poziomu dotychczasowej wiedzy

  Kim tak naprawdę jest Klient dla mnie a kim dla Firmy – zastanowimy się, co Tobie daje ta wiedza i jak się przełoży na motywację do pracy
  Czego potrzebuje każdy Klient czyli podstawowe potrzeby psychologiczne Klientów – skupimy się na prostych sposobach zaspakajania tych potrzeb aby przeciwdziałać trudnym sytuacjom oraz utracie Klientów
  Kim są i skąd biorą się współpracujący oraz ,,trudni” Klienci – dowiemy się, jak rozszerzać pulę miłych i współpracujących Klientów
  To, co myślisz o Kliencie przekłada się na jakość Twojej obsługi i Twoje trudności – zdiagnozujemy, jakie posiadasz nawykowe nastawienie i czy jest ono wskazane

  Komunikacja telefoniczna z klientem – utrwalenie dobrych wzorców oraz eliminacja niekorzystnych

  Techniki komunikacji przydatne w rozmowie telefonicznej – czym naprawdę różni się rozmowa przez telefon od bezpośredniej i jak możesz skorzystać na tej różnicy
  Rozmowa telefoniczna przychodząca – sprawdzimy jakie stosujesz metody i wypracujemy konieczne standardy
  Typowe i nietypowe błędy w rozmowie telefonicznej – przekonasz się, jak mała zmiana czyni wielkie efekty
  Słowa wskazane i zakazane w rozmowie z Klientem – czyli coś, o czym wszyscy wiemy, choc czasem zapominamy
  Czym jest profesjonalna obsługa Klienta i jakie przynosi korzyści – zdiagnozujemy, czego faktycznie oczekuje Klient od profesjonalisty i jak możesz łatwo spełnić te oczekiwania

  Komunikacja w obsłudze klienta – rozmawiać potrafi każdy, ale co ze skutecznością komunikacji

  Bariery komunikacyjne – dowiesz się, dlaczego warto i jak im zapobiegać
  Zasady aktywnego słuchania – pożytki z aktywnego słuchania i metody dobrego rozumienia
  Proste techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność porozumiewania oraz lojalność klientów – poćwiczymy parafrazę, kalibrowanie i inne techniki

  Reklamacje, obiekcje i zastrzeżenia klientów jako kwestia do rozwiązania a nie problem dla każdego
  Czym jest reklamacja dla Klienta, czym dla pracownika a czym dla Firmy – przeanalizujemy aspekty i powody reklamacji, abyś znalazł motywację do efektywnego przyjmowania wszelkich obiekcji
  Skuteczne postępowanie w reklamacji – poznasz prostą, uniwersalną i skuteczną metodę 6 kroków, dzięki której przejmiesz kontrolę nad procesem reklamacji
  Konstrukcja języka korzyści – czyli co mówić a czego unikać, aby każdy (Klient, Ty Twoja Firma) osiągnął zakładany cel
  Stres w obsłudze klienta czyli metody radzenia sobie z emocjami własnymi i klientów
  Okazywanie zrozumienia i empatii dla siebie i Klienta – dowiesz się, czym jest stres i czym są emocje oraz jak można zagospodarować ich potencjał dla obopólnej korzyści
  Techniki tonowania destrukcyjnych emocji Klientów i zasady rozmowy ze zdenerwowaną, agresywną osobą – przećwiczysz proste i skuteczne sposoby, które doprowadzą Ciebie i Klienta do porozumienia i wzrostu zaufania jednocześnie nauczysz się, czego robić na pewno nie wolno
  Sposoby zapanowania nad własnymi emocjami i stresem – zdiagnozujesz, co konkretnie Ciebie stresuje, poćwiczysz techniki pracy ze stresem, który właśnie teraz Cię blokuje i obezwładnia, przynoszące natychmiastowe efekty oraz rozpoczniesz tworzenie własnej, długofalowej strategii antystresowej

  Podsumowanie szkolenia

 • Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.
  Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.
  Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:
  Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
  Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
  Praktyczne trenowanie poznanych technik
  Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
  Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
  Zadania indywidualne wspomagane przez trenera

 • Pracowników kontaktujących się z klientami osobiście i telefonicznie – dział obsługi klienta, dział sprzedaży, dział reklamacji i inne
  Pracowników przyjmujących reklamacje, zastrzeżenia, zwroty
  Pracowników pierwszego kontaktu – sekretariat, recepcja, sklep, magazyn
  Przełożonych, zarządzających zespołem
  Nowych pracowników, absolwentów, konsultantów, handlowców i doradców
  Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce