8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora

Gdańsk Termin pewny 840,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 840,00 PLN + VAT
Katowice Termin pewny 840,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 840,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 840,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 840,00 PLN + VAT
Zakopane Termin pewny 840,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.

 • 1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice pułapki:
  • dokumenty przewozowe i spedycyjne:
  • zlecenie przewozowe,
  • zlecenie spedycyjne,
  • listy przewozowe:
  • drogowy CMR,
  • kolejowy CIM,
  • konosament morski (B/L).

  2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).

  3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:
  • podział / rodzaje ubezpieczeń:
  • OCP (przewoźnika),
  • CARGO (ładunku),
  • OCS (spedytora).
  • specyfika, różnice, pułapki,
  • wyjaśnienie pojęć:
  • wartość ubezpieczenia,
  • suma ubezpieczenia,
  • franszyza integralna,
  • franszyza redukcyjna,
  • udział własny,
  • rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,
  • rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,
  • instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
  • praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.

  4. Przewozy samochodowe:
  • konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):
  • zakres stosowania,
  • pojęcie osoby uprawnionej,
  • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
  • relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
  • reklamacja - jak to robić prawidłowo.
  • Ustawa Prawo Przewozowe (przewozy krajowe):
  • zakres stosowania,
  • pojęcie osoby uprawnionej,
  • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
  • relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
  • reklamacja - jak to robić prawidłowo.

 • ukończenia szkolenia

 • 840,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce