14 Godzin

grupa max. 14

ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W PRACY z elementami rozwoju inteligencji emocjonalnej – Human Skills

Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 1290 PLN 903,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 1290 PLN 903,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 •  Zrozumienie roli stresu i emocji w naszym życiu,
   Poznanie technik zarządzania stresem,
   Poznanie technik zarządzanie emocjami,
   Poznanie technik rozwoju inteligencji emocjonalnej,
   Poznanie zasad budowania świadomych relacji interpersonalnych,
   Pokazanie strategii i technik wyrażania emocji, kierowania emocjami oraz ich kontroli (panowania nad emocjami),
   Wzrost świadomości ciała,
   Poznanie technik świadomego oddychania,
   Poznanie technik umysłowego i fizycznego radzenia sobie z napięciem,
   Rozwój osobisty.

 • DZIEŃ I
  09: 30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia z zakresu technik zarządzania stresem i emocjami. Omówienie celów szkolenia, potrzeb uczestników i nawiązanie kontraktu.

  10:00 – 11:00 TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – wprowadzenie
   Geneza stresu z życiu.
   Dystres i eustres – rola stresu.
   Trzy fazy stresu.
   Wpływ osobowości na rekcje na stres.
   Przyczyny stresu w życiu zawodowym. Test.
   Reakcje organizmu na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
   Test objawów psychosomatycznych.
   Lista Holmesa i Rahe’a.
  11:00 – 11:50 Przerwa

  11:50 – 12:30 TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – psychika
   Reframing – przeramowanie myśli jako technika radzenia sobie ze stresem.
   Siła autosugestii jako technika radzenia sobie ze stresem.
   Słuchanie własnych uczuć.
   Technika poznawcze „zaszczepienie się” (przygotowanie do sytuacji stresującej).
   Metoda 3×5 jako technika radzenia sobie ze stresem.
   Metody odliczania jako techniki radzenia sobie ze stresem.
   Rola snu jako technika radzenia sobie ze stresem.
   Wizualizacja prowadzona – przeciwdziałanie bezsenności.
   Muzykoterapia – odprężająca technika radzenia sobie ze stresem.
   Aromaterapia – pachnąca technika radzenia sobie ze stresem.
  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

  13:10 – 14:30 TECHNIKI RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – ciało
   Odżywanie – zdrowa dieta jako technika radzenia sobie ze stresem.
   Rola używek.
   Kontakt z ciałem. Techniki uważności na reakcje naszego ciała.
   Zasady odreagowania napięcia jako techniki radzenia sobie ze stresem.
   Relaksacja poprzez oddech – głębokie oddychania i medytacja swobodnego oddechu.
   Metoda Feldenkraisa jako technika radzenia sobie ze stresem.
  14:30 – 14:45 Przerwa

  14:45 – 16:00 TECHNIKI RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – ciało
   Techniki ściskania i rozciągania jako techniki radzenia sobie ze stresem.
   Technika interaktywna jako technika radzenia sobie ze stresem.
   Trening autogenny Schultza jako technika radzenia sobie ze stresem.
   Relaksacja progresywna Jocobsona jako technika radzenia sobie ze stresem.
   Masaż relaksacyjny – dlaczego warto z niego korzystać.
   Sposoby na przemęczenie.
  16:00 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia, omówienie wniosków i sporządzenie indywidualnego planu działania.


  DZIEŃ II
  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
  10:00 – 11:00 TECHNIKI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI – samoświadomość własnej osoby

   Komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu.
   Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
   Inteligencja emocjonalna a rozumienie uczuć i emocji.
   Korzenie empatii i jej rozwój – empatia i etyka.
   Technika rozpoznawania własnych uczuć.
   Techniki rozwoju inteligencji emocjonalnej/ empatii.
   Podejście racjonalne a podejście emocjonalne – siły i obszary do rozwoju.

  11:00 – 11:15 Przerwa
  11:15 – 12:30 TECHNIKI ZARZĄDZANIAEMOCJAMI – umiejętności społeczne

   Słuchanie innych ze zrozumieniem.
   Udzielanie i otrzymywanie informacji: zadawanie pytań, parafrazowanie, interpretowanie, klasyfikowanie, ocenianie, odzwierciedlanie.
   Emocje w komunikowaniu się.

  12:30 – 13:10 Przerwa na obiad
  13:10 – 14:30 TECHNIKI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI – samoregulacja - inteligencja emocjonalna w praktyce

   Techniki czyszczenia emocji.
   Techniki radzenia sobie z emocjami.
   Techniki rozumienia emocji innych osób.
   Techniki opanowania emocji podczas konfliktów.

  14:30 – 14:45 Przerwa
  14:45 – 15:50 TECHNIKI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI – inteligencja emocjonalna

   Umiejętność wyrażania swoich opinii, oczekiwań i potrzeb.
   Rywalizacja zamiast agresji – sztuka neutralizacji emocji.
   Konstruktywne rozwiązywanie problemów w biznesie poprzez zadawanie „dobrych” pytań,

  15:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:00 Podsumowanie i wypracowanie osobistych celów związanych z technikami zarządzaniem stresem i emocjami.

 •  Szkolenie prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).
   Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.
   Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.
   Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.
   Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

 • Osoby na co dzień pracujące bezpośrednio z ludźmi.
  Osoby zainteresowane powyższym tematem i zainteresowane rozwojem osobistym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu

 • 1 290,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce