13 Godzin, 2 Dni

grupa max. 20

LIDER ZESPOŁU PROJEKTOWEGO – LEADERSHIP. PROJECT TEAM.

więcej terminów () mniej terminów
 • Sprawdzone metody i wyzwania w zarządzaniu zespołami projektowymi.

  Przewaga Leadership. Project Team nad tradycyjnym szkoleniem polega na interaktywnej, angażującej formule gry szkoleniowej wzbogaconej dodatkowo o bloki tematyczne dotyczące budowania autorytetu, współpracy zespołowej i komunikacji. Uczestnik ma możliwość zdobycia praktycznych umiejętności opartych na doświadczeniach najlepszych szefów zespołów projektowych w zakresie skutecznego zarządzania ludźmi, motywowania i w efekcie osiągania założonych celów projektów.
  Dwudniowa wersja szkolenia pozwala na przeprowadzenie pełnego procesu zarządzania ludźmi w projekcie. Uczestnicy prowadzą symulowany projekt i doskonalą kompetencje budowania, rozwoju zespołu projektowego do osiągnięcia celów. Wspólnie, razem z trenerem analizują silne i słabe strony zarządzania i wdrażają modelowe procesy zarządcze. Dzięki temu natychmiast doświadczają efekty swoich działań zdobywając unikalną wiedzę i umiejętności zarządzania zespołem projektowym.

  Zagadnienia poruszane na szkoleniu:
  Budowanie autorytetu Project Managera • Komunikacja • Współpraca • Negocjacje i zależności • Role w zespole • Cykl życia zespołu • Delegowanie zadań • Raportowanie pracy • Motywowanie i wywieranie wpływu na zespół • Rozwiązywanie problemów i konfliktów • Zarządzanie emocjami członków zespołu • Skuteczność i kreatywność Lidera i całego zespołu projektowego.

 • PROGRAM SZKOLENIA:

  I. DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
  Metodyki zwinne i kaskadowe – porównawcze omówienie podejść.
  Zawsze zwinnie – dobieraj metodykę do projektu.
  Zachowaj zwinność – dobre praktyki pracy zespołów projektowych.

  II. PRZYWÓDZTWO NA PIERWSZEJ LINII. Jak uzyskać poczucie pewności i zbudować autorytet w zespole projektowym?
  Model skutecznego zarządzania zespołem projektowym. Krótko, szybko i efektywnie.
  Interdyscyplinarność w zespole projektowym - członkowie wyżsi rangą w strukturze organizacji, talenty. duże indywidualności. Jak budować porozumienie w walce o wpływy przy realizacji projektu?
  Zespół projektowy – fazy rozwoju zespołu projektowego i styl kierowania zespołem w określonej fazie - w którym momencie co się może zdarzyć i jak unikać najgorszego?
  Tworzenie zespołu projektowego przez pryzmat ról członków zespołu projektowego.
  Jak rozpoznać i wykorzystać potencjał poszczególnych członków zespołu projektowego?
  Jak tworzyć silny, efektywny zespół projektowy, który realizuje postawione cele?
  Oczekiwania od szefa projektu.
  Rozwój wykonawstwa zespołu i pozyskiwanie efektywnego zaangażowanie wszystkich członków
  • tworzenie więzi między ludźmi w zespole
  • wpływ na innych w celu zbudowania zorganizowanego działania
  • kierowanie zmianami i zachęcanie do innowacji
  • wyższy poziom emocji
  PR Zespołu Projektowego. W poszukiwaniu wsparcia na zewnątrz
  • budowanie wizerunku zespołu
  • sposób prezentacji prac zespołu na zewnątrz
  • budowanie wsparcia dla pracy zespołu
  Ćwiczenie: Idealny Lider. Team Roles Capsule.

  III. TWORZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO, CZYLI JAK DOBRZE ROZPOCZĄĆ PROJEKT - KOMUNIKACJA W ZESPOLE.
  Otwarcie projektu. Expose szefa projektu. Kotwiczenie celu, efektywności, zaangażowania i zasad. Wyznaczanie priorytetów.
  • pierwsze spotkanie
  • jak poprowadzić pierwsze spotkanie, aby w zaangażować i zmotywować zespół do efektywnej pracy?
  • prezentacja
  Plan komunikacji w projekcie. Kanały komunikacji i błędy komunikacyjne.
  • kick off meeting
  • role i odpowiedzialności
  • spotkania dotyczące raportowania postępu/statusu i ich częstotliwość, prowadzenie narad i zebrań
  • uzgodnione kanały/narzędzia komunikacji – e-mail, czat, tele/videokonferencja, the Hub
  • zdefiniowanie poziomu szczegółowości dostosowanego do szczebla hierarchii odbiorców
  • zdefiniowanie standardów komunikacji
  Umiejętności komunikacji interpersonalnej szefa i członków zespołu.
  • jak mówić, żeby nas słuchano?
  • przezwyciężanie barier komunikacyjnych
  • wymiana informacji w zespole
  • wydawanie poleceń
  • przekazywanie informacji zwrotnej
  • chwalenie, zachęcanie, korygowanie, wyrażanie uznania
  Technika krytykowania
  • rozwiązywanie bieżących problemów w zespole.
  Dojrzała komunikacja szefa zespołu – gwarancja sprawnej pracy zespołu.
  Fakty. Opinie. Oceny
  • formułowanie oczekiwań do członków zespołu
  • jak udzielać feedbacku członkom zespołu
  • łamanie zasad i przekraczanie norm – komunikacja trójstopniowa i mocne komunikaty FEKOZ.
  Ćwiczenie: Kometa Halleya. Kick off.

  IV. PRACA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO – REALIZACJA ZADAŃ - MOTYWACJA. Jak umiejętnie motywować ludzi i wywierać wpływ na zespół?
  Zespół projektowy w akcji - utrzymania zdolności bojowej, czyli motywowanie pozapłacowe jako warunek wzmacniający zaangażowanie. Budowanie nastawienia na „wspólną pracę drużynową”
  Tylko wydaje Ci się, że nie masz narzędzi - czynniki kształtowania motywacji i zaangażowania ważne dla członków zespołu.
  • kreatywność w zespole projektowym
  • atmosfera
  • styl kierowania
  • komunikacja
  • więzi
  • odpowiedzialność i rozwój
  Indywidualne struktury motywacji wewnętrznej członków zespołu. Jak wypływać na stały poziom motywacji zespołu? Jak zbudować samomotywujący się zespół?
  Motywacyjne DNA – czyli jak rozpoznawać i dopasowywać narzędzia motywacyjne do indywidualnego kodu motywacyjnego DNA członków zespołu.
  Rodzaje motywacji zewnętrznej - czyli narzędzia kierownika projektu do angażowania pracowników.
  Co zrobić, gdy w zespole szerzy się demotywacja?
  • po co to wszystko?
  • nic nam nie wychodzi
  • brak przywództwa, grupowe podejmowanie decyzji
  • wyścig szczurów
  • on i tak nic nie wie
  • on tego nie potrafi
  • a co mnie to obchodzi
  • niskie standardy
  • nieefektywne zebrania zespołu
  • ja jestem ważniejszy od Ciebie
  • niespełnione obietnice
  Ćwiczenie: Give&Take. MindMap. Brainstorming.

  V. BURZA W SZKLANCE WODY - KONFLIKT W ZESPOLE PROJEKTOWYM. Jak zarządzać konfliktem, aby stanowił energię dla zespołu?
  Źródła konfliktów w zespole projektowym. Zapalone głowy.
  Pozytywne i negatywne strony zjawiska konfliktu w zespole.
  Fazy konfliktu.
  Ile można trwać w fazie rozpoznania i jaki to ma wpływ na projekt?
  Kiedy reagować, a kiedy pozostawić konflikt do samodzielnego rozstrzygnięcia?
  Trzymanie ręki na pulsie.
  Menedżer w akcji - sposoby rozwiązywania konfliktów.
  Analiza sytuacji. Kluczowe pytania i odpowiedzi.
  • co się stało, że konflikt istnieje?
  • dlaczego konflikt nadal trwa?
  • kto jest zaangażowany w konflikt?
  • jakie stworzyły się koalicje?
  • co/kto jest fundamentem konfliktu?
  • jak obecnie przedstawia się sytuacja?
  • co utrudnia znalezienie sensownego rozwiązania?
  Rola szefa projektu w sytuacji konfliktów w zespole.
  Jak budować autorytet i wiarygodność w konflikcie?
  • wyznacz zasady
  • porozmawiaj ze stronami konfliktu
  • przedstaw akceptowalny cel
  • informuj strony konfliktu
  • podsumuj wyniki rozmów
  • zastosuj działania zaradcze
  Ćwiczenie: Przeciek. Pilot. Crash meeting.

  VI. ZAMKNIĘCIE PROJEKTU. LESSON LEARNT.
  Przygotowanie zespołu i projektu do zamknięcia.
  Określenie działań następczych.
  Prezentacja wyników oraz nie podjętych działań w obawie przed naruszeniem wymagań kontraktowych lub na wprowadzenie których nie pozwolił czas i budżet.
  Organizacja ucząca się.
  Upowszechnianie doświadczeń z procesu realizacji projektu wśród członków zespołu i w organizacji.
  Ćwiczenia: Lesson learnt. Knowledge.

 • METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

  Gra projektowa • Symulacja • Dyskusje moderowane • Prezentacje materiału video • Ćwiczenia praktyczne • Praca indywidualna i w grupach • Testy autodiagnozujące kompetencje

 • SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

  Kierowników projektów, kadry menedżerskiej, liderów
  Uczestników programów High Potential
  Członków zespołów interdyscyplinarnych, projektów i zespołów zadaniowych

Olga Borgieł

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. Najlepiej oceniany trener rozwoju osobistego menedżerów, coach i doradca najwyższej kadry kierowniczej. Od 1994 roku prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).
Prowadzi warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia z zakresu:
• skuteczne przywództwo,
• zarządzanie wiekiem w organizacji,
• kierowanie i motywowanie zespołu,
• komunikacja w zespole,
• rekrutacja i selekcja pracowników,
• rozwiązywanie trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem: stres, konflikt, słabe zaangażowanie,
• zarządzanie zmianą w zespole,
• Talent Management, mentoring i coachingu,
• rozwoju kompetencji menedżerskich:
- asertywny menedżer
- zarządzanie stresem w pracy menedżera
- inteligencja emocjonalna w pracy menedżera
- projektowanie kariery zawodowej
- autoprezentacja w pracy menedżera.
Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.
Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach.
Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.
W ramach współpracy realizuje złożone sesje AC / DC dla kilku wiodących firm konsultingowych na stanowiska menedżerskie, handlowe i wysokospecjalistyczne.

Szkolenia o podobnej tematyce