7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 20

BUDOWA ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI – warsztat praktyczny

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest kształtowanie świadomości i przećwiczenie narzędzi budowania i wpływu na zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników.

 • Związek pomiędzy satysfakcją a zaangażowaniem

  Jaką masz motywację i zaangażowanie? Własny przykład menedżera – ocena motywacji (ćwiczenie NLP)?
  Czym jest zaangażowanie i jak się przejawia?
  Czy satysfakcja z pracy i zaangażowanie pracowników oznacza to samo?
  Elementy składowe zaangażowania
  Oddziaływanie na motywacje wewnętrzna a budowanie zaangażowania
  Czy zaangażowanie przekłada sie na odpowiedzialność?

  Cechy osobowości a zaangażowanie i odpowiedzialność

  W jaki sposób przejawia się odpowiedzialność pracownika?
  Model Bern’a – ćwiczenia praktyczne z przykładami uczestników

  Praktyczne przygotowanie menedżera do oceny zaangażowania w pracę i odpowiedzialności pracowników

  Obserwacja zachowań zespołu i pracowników w różnych sytuacjach
  Narzędzie menedżera: 12 pytań Gallupa sprawdzających wiedzę o swoim pracowniku w kontekście wymagania zaangażowania i budowania odpowiedzialności

  Jak skutecznie zwiększać zaangażowanie?

  Rola menedżera w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracownika – czyli co ja faktycznie mogę robić. Analiza działań dotychczasowych i kreowanie pomysłów na przyszłość

  Motywatory dla pokoleń X, Y i 3C
  Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
  Opracowanie indywidualnych planów wpływu na zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników

  Narzędzia wpływu na odpowiedzialność i zaangażowanie

  Nagrody i kary – czy motywacja bez nagród i kar jest możliwa – wstęp do motywacji 3.0
  Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
  Twórcze wykorzystywanie błędów
  Dobór rodzaju zadania
  Jasny podział i zakres obowiązków
  Informacje zwrotne o pracy – informacja przystanowiskowa i okresowa
  Pochwały i konstruktywna krytyka
  Poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych
  Odwoływanie się do współzawodnictwa
  Przywoływanie sukcesów
  Stymulowanie pracowników do współpracy

  Podsumowanie szkolenia

  Kontynuuję, buduję i wdrażam, kończę – budowanie indywidualnych planów działań.

 • Tak

 • Warsztat

 • Managerowie, właściciele firm, pracownicy działów HR

Izabela Gielnicka: Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją organizacja i zarządzanie. Dysponuje praktyczną wiedzą i doświadczeniem z zakresu szkolenia średniej i wyższej kadry kierowniczej. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji w organizacji oraz kultury organizacyjnej i obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego związaną ze szkoleniami i doradztwem dla firm (szkolenia dla: Biura Kredyt Banku, Mostostalu Zabrze, Żagla S.A., Centertel, Europejskiego Funduszu Leasingowego, PEKAO SA, PKO BP, PWPW SA, Frito Lay, Organika SA, Hoppecke Polska, Eurobanku, Pfizer Polska, Alstom SA, TP SA, Rockwool, TRW, VW, ZIBI i wielu innych). Obszary specjalizacji: zarządzanie ludźmi w organizacji (małe i duże zespoły), coaching menedżerski, motywowanie, komunikacja, obsługa klienta. Tworzy i prowadzi badania, kwerendy i audyty związane z komunikacją i kulturą organizacyjną – współautorka metodologii związanej z audytem kulturowym w organizacji. Autorka książki z zakresu kultury organizacyjnej: „Firma to ja, firma to my” i współautorka książki dotyczącej PR w sytuacjach kryzysowych, nagrodzonej przez Ministra Infrastruktury. Współautorka książki „Kultura organizacyjna w zarządzaniu” – rozdziały nt. polityki personalnej, komunikacji wewnętrznej i PR.

Szkolenia o podobnej tematyce