7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

RODO – zakres zmian w ochronie danych osobowych - Human Skills

Trwa nabór 890,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Uprawnieniach osoby zajmującej są danymi osobowymi.
  Zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  Najważniejszych instytucjach ochrony danych osobowych w Polsce.
  Kompetencjach pracowników instytucji ochrony danych osobowych.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Administracji danymi osobowymi.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Rozwiązywaniem problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  Polityką bezpieczeństwa w firmie, instytucji.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników
  10:00 – 11:00 Znaczenie RODO dla polskiego systemu prawnego – zagrożenia i ułatwienia.
   Zakres zmian w ochronie danych osobowych – jak przygotować się do zmian w prawie.
   Kim jest Inspektor Danych Osobowych? Czy nasz ABI może być inspektorem? Czy inspektor jest obowiązkowy?
  11:00 – 11:10 Przerwa
  11:10 – 12:30 Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
   Dokumenty wewnętrzne w jednostce – Polityka Bezpieczeństwa według nowych zasad.
   Obowiązki administratora danych osobowych.
   Prawa osób których dane dotyczą.
   Bycie zapomnianym – zasady.
   Pojęcie profilowania. Wyłączenie profilowania.
  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa
  13:10 – 16:10 Wdrożenia zabezpieczeń systemów przetwarzających dane osobowe w jednostce.
   Dane osobowe w wersji tradycyjnej – zasady przetwarzania.
   Kary finansowe za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych.
   Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.
   Projekty zmian w krajowych aktach prawnych.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w firmach.
  Administratorzy danych.
  Dyrektorzy i menedżerowie HR.
  Specjaliści zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych.
  Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

 • 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

Marcin Sobota

Marcin Sobota z wykształcenia prawnik od ponad czterech lat związany z samorządem terytorialnym. Podczas swojej pracy zawodowej oraz odbywania stażów i praktyk studenckich zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych. W pracy w samorządzie zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na inwestycje prowadzone przez gminę, przygotowuje dokumentację związaną z prowadzeniem procedury przetargowej ze strony Zamawiającego. Od ponad dwóch lat prowadzi szkolenia z zakresu swoje specjalizacji. Stara się aby jego szkolenia były zawsze przygotowane w sposób rzetelny i konkretny wiedzę przekazuje w dostępny i fachowy sposób. Do tej pory prowadził szkolenia zarówno dla pracowników samorządowych jak i pracowników firm prywatnych. W pracy zawodowej na co dzień ma styczność z procedurą administracyjną, prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym. Zajmuje się min. przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miasta, przygotowuje dokumentację związaną procedurą zamówień publicznych jest członkiem komisji przetargowych.

Szkolenia o podobnej tematyce