12 Godzin, 2 Dni

Planowanie eksperymentu – DOE - szkolenie zaawansowane

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści dla przedsiębiorstwa:
  Uzyskanie wiedzy i kwalifikacji u pracownika niezbędnej do prawidłowego zaplanowania eksperymentu i przeprowadzenia
  statystycznej analizy wyników zgodnie z metodyką planowania doświadczeń, a także poprawnego zinterpretowania
  uzyskanych rezultatów analiz.
  Korzyści dla Uczestnika:
  1. Uczestnik posiada wszystkie niezbędne informacje i umiejętności, aby samodzielnie zaplanować i przeprowadzić
  eksperyment wymagający zastosowania specyficznych planów doświadczeń wykraczających poza zakres typowych
  planów frakcyjnych lub centralnych kompozycyjnych – w szczególności mogą to być zagadnienia obiektów o
  mieszanej liczbie wartości wielkości wejściowych, o specjalnych funkcjach wstępnego przekształcenia danych, z
  dodatkowymi warunkami ostrymi (równość) lub nieostrymi (nierówność) narzuconymi na wartości nastaw
  sterujących (np. warunek sumowalności składników do 100% w przypadku mieszanin).
  2. Uczestnik jest w stanie poddać analizie uzyskane wyniki a następnie przedłożyć poprawną ich interpretację.
  3. W szczególnych przypadkach potrafi zmodyfikować plan doświadczenia tak, aby włączyć do niego wyniki archiwalne
  lub w przypadku zaistnienia ograniczeń ekonomicznych zredukować rozmiar eksperymentu (liczbę wymaganych
  pomiarów) tak, aby utrata informacji była jak najmniejsza.

 • Specjalne metody dla wielkości z nastawami dyskretnymi:
  a. kwadraty łacińskie,
  b. plany kompletne o mieszanej liczbie wartości (ang. general full factorial),
  c. metoda Taguchi.
  2. Specjalne metody dla wielkości z nastawami ciągłymi:
  a. plany dla mieszanin (kratowe, centroidowe),
  b. plany dla powierzchni trójkątnych i z ograniczeniami.
  3. Metody planów optymalnych do ekspansji lub redukcji planów doświadczeń.
  4. Wykorzystywanie danych archiwalnych.
  5. Tworzenie planu indywidualnego.

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • Wykład

 • Od kursanta wymaga się uprzedniego odbycia kursu w ramach szkolenia podstawowego (MTB-P) lub posiadania wiedzy i
  umiejętności odpowiadających zakresowi merytorycznemu kursu podstawowego.
  Six Sigma Black Belts
  - osoby zajmujące się ciągłym doskonaleniem
  - inżynierowie jakości
  - inżynierowie procesu
  - pracownicy laboratoriów
  - wszystkie osoby zainteresowane opanowaniem metodyki planowania doświadczeń.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce