8 Godzin, 1 Dni

*STANDARDY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA- szkolenie otwarte 25.04.2018 Warszawa

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Fundamentem sukcesu każdej firmy jest jakość obsługi klienta. To właśnie obsługa Klienta stanowi platformę, na której firma rozwija skrzydła i pozyskuje lojalność swoich partnerów biznesowych. Klienci wracają tylko do firm, które wykazują niezwykłą dbałość o realizację ich potrzeb.

  Najwyższe procedury i standardy w zakresie obsługi Klienta to niezbędne wymogi zapewniające zadowolenie Klienta a satysfakcję dla firmy.

 • Zgłoś swój udział telefonicznie i odbierz 10 % rabatu.

  w w w . s o l b e r g . p l

  Fundamentem sukcesu każdej firmy jest jakość obsługi klienta. To właśnie obsługa Klienta stanowi platformę, na której firma rozwija skrzydła i pozyskuje lojalność swoich partnerów biznesowych. Klienci wracają tylko do firm, które wykazują niezwykłą dbałość o realizację ich potrzeb.

  Najwyższe procedury i standardy w zakresie obsługi Klienta to niezbędne wymogi zapewniające zadowolenie Klienta a satysfakcję dla firmy.  Dostarczenie Uczestnikom wiedzy i narzędzi, które będą mogli zastosować w praktyce, aby:

  budować trwałe i długoterminowe relacje z klientem,
  odnosić sukcesy i budować wiarygodność w kontaktach biznesowych
  dbać o pozytywny wizerunek firmy
  podnieść jakość obsługi klienta
  zwiększyć zadowolenie i lojalność klienta
  wykazywać pro efektywną postawę w sytuacjach trudnych i konfliktowych  Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

  Zwiększysz umiejętności diagnozowania potrzeb Klientów.
  Wypracujesz techniki, dzięki którym klient będzie się czuł traktowany indywidualnie
  Poznasz sposoby asertywnego zachowania w kontakcie z klientem
  Rozwiniesz umiejętności panowania nad emocjami.
  Poznasz typologii trudnych klientów i metod postępowania z nimi
  Udoskonalisz umiejętności aktywnego słuchania klientów i eliminowania barier komunikacyjnych
  Wzmocnisz umiejętności radzenia sobie ze stresem.
  Zwiększysz świadomość jakie znaczenie ma dla firmy Klient  Uczestnicy:


  Szkolenie polecane jest osobom osobom będącym zarówno w bezpośrednim jak I telefonicznym kontakcie z klientem, pracownikom działów obsługi klienta, osobom odpowiedzialnym za obsługę procesu reklamacyjnego; wszystkim, którzy w swojej pracy kontaktują się z klientami, dbając o długofalowe relacje i budując dobry wizerunek firmy.

  Metodologia prowadzenia szkoleń:


  Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

  20% czasu poświęcamy teorii

  80% czasu poświęcone jest na:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  symulacje,
  mini- wykłady
  ćwiczenia
  prace indywidualne, w parach i grupowe,
  dyskusje moderowane przez trenera,
  burze mózgów,
  case study.  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

  PROGRAM:

  KLUCZOWE ELEMENTY OBSŁUGI KLIENTÓW

  Rola klienta dla biznesu i pracownika – wzywania związane z obsługą klienta dzisiaj,

  Wstęp do tworzenia modelu współpracy z klientem w procesie profesjonalnej obsługi,

  Proaktywność w kontakcie z Klientem,

  Słowa – klucze w obsłudze klienta w mojej branży – wypracowanie katalogu,

  Mój styl współpracy z klientem

  OBSŁUGA KLIENTA W PRAKTYCE- TRUDNY KLIENT?

  Rodzaje rozmówców, rodzaje klientów – doświadczenia uczestników szkolenia,

  Metody rozpoznania klienta,

  Jak można zrobić sobie „trudnego klienta” przez niedopasowanie komunikacji do modelu?

  Typologia naszych klientów

  Dostrajania się do typu klienta

  NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W PROCESIE OBSŁUGI KLIENTÓW

  Case study – „Jak nie obsługiwać klientów”,

  Zwroty konfliktogenne vs. zwroty budujące relacje,

  Zakazane zwroty i słowa,

  Stworzenie katalogu zamienników,

  Czynniki wpływające na poziom satysfakcji Klienta,

  Trójkąt satysfakcji klienta – potrzeby merytoryczne, proceduralne i psychologiczne.

  PYTANIA JAKO ELEMENT BADANIA POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW

  Różne rodzaje pytań: otwarte, zamknięte, sugestywne, alternatywne, hipotetyczne, sondujące, o konsekwencje, pytania o gusty, ukierunkowujące,

  Stworzenie katalogu pytań dopasowanego do obsługi klienta w mojej branży,

  Wprowadzenie pytań do modelu obsługi klientów,

  Aktywne słuchanie jako najlepszy sposób na „świadomych klientów”.

  WARSZTATY PRAKTYCZNE

  GRA SYMULACYJNA „POLIGON” - na podstawie przygotowanych scenariuszy rozmów, uczestnicy warsztatów wielokrotnie ćwiczą sytuacje obsługi klienta.
  ! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

  Cena szkolenia zawiera:

  pakiet materiałów szkoleniowych,
  obiad + przerwy kawowe,
  certyfikat ukończenia szkolenia,

 • Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

  Zgodnie z CYKLEM KOLBA, by zagwarantować SKUTECZNOŚĆ szkolenia:

  20% czasu poświęcamy teorii

  80% czasu poświęcone jest na:

  symulacje,
  mini- wykłady
  ćwiczenia
  prace indywidualne, w parach i grupowe,
  dyskusje moderowane przez trenera,
  burze mózgów,
  case study.  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce